Bibliofilska edycja monograficznej pracy Alphonse Malibrana traktującej o historii armii Księstwa Warszawskiego, ozdobiona ilustracjami Jana W. Chełmińskiego wydana z rozmachem typograficznym w liczbie 1000 numerowanych egzemplarzy, przy czym pierwsze 300 egzemplarzy wydrukowano na luksusowym, czerpanym papierze Arches, a pozostałe na uniwersalnym papierze alfa.
W specjalnych egzemplarzach - od numeru 1 do 30 - wydrukowano ponadto dedykację z nazwiskiem subskrybenta.
Oferowana książka oprawiona jest w introligatorską okładkę płócienną (z lekkimi przetarciami na grzbiecie). Na jej wewnętrznej stronie znajduje się ex libris: Collection Jean Terrier (naklejony na ex libris wcześniejszy).
Stan zachowania: bardzo dobry; brak jedynie bibułkowej przekładki przed ilustracją nr 41.

Album o formacie 39 x 29 cm, w oprawie broszurowej z herbem Księstwa Warszawskiego, ozdobiony jest 48 barwnymi ilustracjami Jana W. Chełmińskiego, przedstawiającymi oficerów i żołnierzy poszczególnych formacji wojska polskiego. Ilustracje poprzedzają bibułki ochronne z tekstem objaśniającym. Na jednej ze stron przedtytułowych zamieszczone jest faksymile sygnatury malarza. Na 10 planszach czarno-białych portrety najwybitniejszych dowódców, znaki pułków, flagi sztandary; ponadto 24 ilustracje w tekście. Treść opracowania A. Malibrana dotyczy dziejów różnych formacji wojsk polskich w latach 1807-1815. Dodatkowo autor szczegółowo opisał szlaki bojowe żołnierzy, ich mundury, uzbrojenie, sztandary, odznaczenia i biogramy dowódców.

Oferowany - unikatowy egzemplarz - oznaczony jest numerem 2 i opatrzony drukowaną dedykacją: Imprimé specialement pour Madame R. F. KNOEDLER. Chodzi tu najpewniej o żonę Rolanda Knoedlera, nowojorskiego antykwariusza i marszanda, właściciela prestiżowej galerii przy Fifth Avenue w Nowym Jorku, a prywatnie szwagra Jana Chełmińskiego.

Co jednak najważniejsze - jest to egzemplarz wyjątkowy, zawierający oryginalną akwarelę Jana W. Chełmińskiego - znajdującą się na karcie dodanej po stronie tytułowej.

Akwarela przedstawia żołnierza pułku huzarów Księstwa Warszawskiego i jest swobodnym, zmienionym
w szczegółach powtórzeniem kompozycji z ilustracji o numerze 15. Namalowana na papierze Arches
o wymiarach 39 x 29 cm - jest sygnowana w prawym dolnym rogu: Jan V. Chelminski.

Pierwowzorami barwnych ilustracji w opisanym albumie był cykl 48 obrazów L’Armée du Duché de Varsovie, który Chełmiński ukończył w roku 1904. Cały ten zespół w 1914 został ofiarowany do Muzeum Narodowego w Warszawie przez nowojorskiego antykwariusza Rolanda Knoedlera (szwagra artysty) z zastrzeżeniem, że ma on na stałe pozostać w Warszawie. Wszystkie obrazy - namalowane na deskach tej samej wielkości (35,5 x 29 cm) - są na odwrocie opatrzone nalepką z wpisanym atramentem tekstem francuskim określającym przedstawioną scenę zgodnie z podpisami w albumie. Większość z nich znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Historię powstania cyklu obrazów L’Armée du Duché de Varsovie i jego miejsce w twórczości Chełmińskiego wyczerpująco omawia artykuł Ewy Wasilewskiej: Jan Władysław Chełmiński zapomniany malarz-dokumentalista żołnierzy Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego. [w:] A. Ziółkowski, Polskie formacje wojskowe epoki napoleońskiej w malarstwie Jana Chełmińskiego, Wyd. 4 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego - Kuźnia, Warszawa 2007, s. 7-18.

41
J. CHEŁMIŃSKI, A. MALIBRAN

L’ARMEE DU DUCHE DE VARSOVIE, 1913
Par Jan V. Chełmiński
Texte par Commandant A. Maliban, ancien chef d’escadron d’artillerie
J. Leroy et Cie, Editeurs, - Paris 1913
55, Rue de Faubourg-Poissonniere, 55

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Bibliofilska edycja monograficznej pracy Alphonse Malibrana traktującej o historii armii Księstwa Warszawskiego, ozdobiona ilustracjami Jana W. Chełmińskiego wydana z rozmachem typograficznym w liczbie 1000 numerowanych egzemplarzy, przy czym pierwsze 300 egzemplarzy wydrukowano na luksusowym, czerpanym papierze Arches, a pozostałe na uniwersalnym papierze alfa.
W specjalnych egzemplarzach - od numeru 1 do 30 - wydrukowano ponadto dedykację z nazwiskiem subskrybenta.
Oferowana książka oprawiona jest w introligatorską okładkę płócienną (z lekkimi przetarciami na grzbiecie). Na jej wewnętrznej stronie znajduje się ex libris: Collection Jean Terrier (naklejony na ex libris wcześniejszy).
Stan zachowania: bardzo dobry; brak jedynie bibułkowej przekładki przed ilustracją nr 41.

Album o formacie 39 x 29 cm, w oprawie broszurowej z herbem Księstwa Warszawskiego, ozdobiony jest 48 barwnymi ilustracjami Jana W. Chełmińskiego, przedstawiającymi oficerów i żołnierzy poszczególnych formacji wojska polskiego. Ilustracje poprzedzają bibułki ochronne z tekstem objaśniającym. Na jednej ze stron przedtytułowych zamieszczone jest faksymile sygnatury malarza. Na 10 planszach czarno-białych portrety najwybitniejszych dowódców, znaki pułków, flagi sztandary; ponadto 24 ilustracje w tekście. Treść opracowania A. Malibrana dotyczy dziejów różnych formacji wojsk polskich w latach 1807-1815. Dodatkowo autor szczegółowo opisał szlaki bojowe żołnierzy, ich mundury, uzbrojenie, sztandary, odznaczenia i biogramy dowódców.

Oferowany - unikatowy egzemplarz - oznaczony jest numerem 2 i opatrzony drukowaną dedykacją: Imprimé specialement pour Madame R. F. KNOEDLER. Chodzi tu najpewniej o żonę Rolanda Knoedlera, nowojorskiego antykwariusza i marszanda, właściciela prestiżowej galerii przy Fifth Avenue w Nowym Jorku, a prywatnie szwagra Jana Chełmińskiego.

Co jednak najważniejsze - jest to egzemplarz wyjątkowy, zawierający oryginalną akwarelę Jana W. Chełmińskiego - znajdującą się na karcie dodanej po stronie tytułowej.

Akwarela przedstawia żołnierza pułku huzarów Księstwa Warszawskiego i jest swobodnym, zmienionym
w szczegółach powtórzeniem kompozycji z ilustracji o numerze 15. Namalowana na papierze Arches
o wymiarach 39 x 29 cm - jest sygnowana w prawym dolnym rogu: Jan V. Chelminski.

Pierwowzorami barwnych ilustracji w opisanym albumie był cykl 48 obrazów L’Armée du Duché de Varsovie, który Chełmiński ukończył w roku 1904. Cały ten zespół w 1914 został ofiarowany do Muzeum Narodowego w Warszawie przez nowojorskiego antykwariusza Rolanda Knoedlera (szwagra artysty) z zastrzeżeniem, że ma on na stałe pozostać w Warszawie. Wszystkie obrazy - namalowane na deskach tej samej wielkości (35,5 x 29 cm) - są na odwrocie opatrzone nalepką z wpisanym atramentem tekstem francuskim określającym przedstawioną scenę zgodnie z podpisami w albumie. Większość z nich znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Historię powstania cyklu obrazów L’Armée du Duché de Varsovie i jego miejsce w twórczości Chełmińskiego wyczerpująco omawia artykuł Ewy Wasilewskiej: Jan Władysław Chełmiński zapomniany malarz-dokumentalista żołnierzy Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego. [w:] A. Ziółkowski, Polskie formacje wojskowe epoki napoleońskiej w malarstwie Jana Chełmińskiego, Wyd. 4 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego - Kuźnia, Warszawa 2007, s. 7-18.