Artystka urodziła się w przedwojennym Lwowie w rodzinie zasymilowanych polskich Żydów pochodzących z małego, położonego na Kresach miasteczka. Wraz z mężem, inżynierem Stefanem Blankenheimem, więziona była w Auschwitz-Birkenau i w podobozie w Rajsku. W 1946 roku zamieszkała we Francji i tu pozostała do śmierci w 1995 roku. Jej symboliczny nagrobek znajduje się na cmentarzu żydowskim w Krakowie, prochy zaś rozrzucono, zgodnie z życzeniem artystki, na paryskim cmentarzu Pere Lachaise. Ładniewska odebrała staranne przedwojenne wykształcenie, które wyposażyło ją przede wszystkim w świetną znajomość języków i ogólną erudycję. Z łatwością odnajdywała się w środowisku tak polskich jak i francuskich intelektualistów, o czym świadczyć może jej dobra znajomość z Tadeuszem Boyem-Żeleńskim. Studiowała ponadto rysunek, rzeźbę i historię sztuki - nie jest jednak pewne czy miało to miejsce we Lwowie czy w Paryżu. Wielokrotnie wystawiała w całej Europie: w Strasburgu, Frankfurcie, Londynie i Rawennie. Szczególnie związana była ze słynną paryską Galerie Lambert prowadzoną przez Zofię i Kazimierza Romanowiczów - od 1963 do 1984 roku regularnie pokazywano tam jej prace, w ramach wystaw zbiorowych i indywidualnych. W latach 1948-89 artystka wielokrotnie zapraszana była do udziału w paryskich Salonach sztuki. Brała też udział w Pierwszym Europejskim Triennale Rzeźby, które odbyło się w Paryżu w 1978 roku. Wykonywała różnego rodzaju medale i medaliony, także dla Mennicy Francuskiej i Liceum Polskiego w Paryżu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

141
Wanda ŁADNIEWSKA-BLANKENHEIMOWA (1905, Lwów - 1995, Paryż)

Izolacja, 2 poł. XX w. r.

własna/terakota, 52 x 15 x 11 cm
sygnowana na dole: 'W L E'

WYSTAWIANY:
- "Ceramiczne Figuracja Wandy Ładniewskiej", Galeria Dyląg, Kraków,
15.12.2009-23.01.2010
LITERATURA:
- Ceramiczne Figuracja Wandy Ładniewskiej, katalog wystawy, Kraków 2009, s. 16

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Artystka urodziła się w przedwojennym Lwowie w rodzinie zasymilowanych polskich Żydów pochodzących z małego, położonego na Kresach miasteczka. Wraz z mężem, inżynierem Stefanem Blankenheimem, więziona była w Auschwitz-Birkenau i w podobozie w Rajsku. W 1946 roku zamieszkała we Francji i tu pozostała do śmierci w 1995 roku. Jej symboliczny nagrobek znajduje się na cmentarzu żydowskim w Krakowie, prochy zaś rozrzucono, zgodnie z życzeniem artystki, na paryskim cmentarzu Pere Lachaise. Ładniewska odebrała staranne przedwojenne wykształcenie, które wyposażyło ją przede wszystkim w świetną znajomość języków i ogólną erudycję. Z łatwością odnajdywała się w środowisku tak polskich jak i francuskich intelektualistów, o czym świadczyć może jej dobra znajomość z Tadeuszem Boyem-Żeleńskim. Studiowała ponadto rysunek, rzeźbę i historię sztuki - nie jest jednak pewne czy miało to miejsce we Lwowie czy w Paryżu. Wielokrotnie wystawiała w całej Europie: w Strasburgu, Frankfurcie, Londynie i Rawennie. Szczególnie związana była ze słynną paryską Galerie Lambert prowadzoną przez Zofię i Kazimierza Romanowiczów - od 1963 do 1984 roku regularnie pokazywano tam jej prace, w ramach wystaw zbiorowych i indywidualnych. W latach 1948-89 artystka wielokrotnie zapraszana była do udziału w paryskich Salonach sztuki. Brała też udział w Pierwszym Europejskim Triennale Rzeźby, które odbyło się w Paryżu w 1978 roku. Wykonywała różnego rodzaju medale i medaliony, także dla Mennicy Francuskiej i Liceum Polskiego w Paryżu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.