147
INSTITUTE UND KLINIKEN DER STAATLICHEN MEDIZINISCHEN FACHKURSE LEMBERG

Personal- und Vorlesungsverzeichnis
Wintersemester 1942/43
20 cm, opr. br. s. 32
Spis personelu i kursów państwowych instytutów i klinik lwowskich, semestr zimowy 1943/43

Zobacz katalog

OSTOYA

205 Aukcja. Sztuka dawna, antyki, sztuka współczesna

04.09.2021

17:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 500 zł
Estymacja: 600 - 700 zł