POCHODZENIE:
Galeria Raster, Warszawa

WYSTAWIANY:
Nowe prace – Galeria Raster, Warszawa, Instytut Polski, Berlin, 22 marca - 28 maja 2006

LITERATURA:
Beg Borrow and Steal, Rubell Family Collection, Miami, USA, 2 grudnia 2009- 27 sierpnia 2010
Efekt czerwonych oczu. Fotografia polska XXI wieku, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, Polska,
21 czerwca -7 września 2008
Untitled Film Sills, Raster at Art Statements, Art Basel, Bazylea, Szwajcaria, 4-8 czerwca 2007

Oboje ukończyli Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpracują z warszawską Galerią Raster. Tworzą fotografie i obiekty fotograficzne, często wykorzystując możliwości manipulacji, jakie dają współczesne techniki cyfrowe. Głównym medium, w którym pracują, jest fotografia. Traktują ją jednak instrumentalnie, jako narzędzie realizacji bardziej zaawansowanych ćwiczeń artystyczno-ontologicznych. Artystów interesuje rola, jaką odgrywa fotografia w tworzeniu i dokumentowaniu tożsamości człowieka i jego otoczenia.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

25
Aneta GRZESZYKOWSKA (ur. 1974), Jan SMAGA (ur. 1974)

"Inside #9" z serii "YMCA", 2005

lightbox, 40 x 51 x 10 cm
sygnowany, datowany, numerowany i opisany na odwrociu: 'INSIDE N 9 | 2005 | 1/2 | Aneta Grzeszykowska | JAN SMAGA'
ed. 1/2

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Sprzedane 8 500 zł (10 625 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 10 000 - 15 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
Galeria Raster, Warszawa

WYSTAWIANY:
Nowe prace – Galeria Raster, Warszawa, Instytut Polski, Berlin, 22 marca - 28 maja 2006

LITERATURA:
Beg Borrow and Steal, Rubell Family Collection, Miami, USA, 2 grudnia 2009- 27 sierpnia 2010
Efekt czerwonych oczu. Fotografia polska XXI wieku, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, Polska,
21 czerwca -7 września 2008
Untitled Film Sills, Raster at Art Statements, Art Basel, Bazylea, Szwajcaria, 4-8 czerwca 2007

Oboje ukończyli Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpracują z warszawską Galerią Raster. Tworzą fotografie i obiekty fotograficzne, często wykorzystując możliwości manipulacji, jakie dają współczesne techniki cyfrowe. Głównym medium, w którym pracują, jest fotografia. Traktują ją jednak instrumentalnie, jako narzędzie realizacji bardziej zaawansowanych ćwiczeń artystyczno-ontologicznych. Artystów interesuje rola, jaką odgrywa fotografia w tworzeniu i dokumentowaniu tożsamości człowieka i jego otoczenia.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.