Hunger studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP), gdzie w 1990 otrzymał tytuł profesora tytularnego. Przez wiele lat pracował na macierzystej uczelni, gdzie pełnił funkcje dziekana, prorektora, a w latach 1987-1993 rektora. Był członkiem łódzkiej Grupy Konkret, która inspirowała się twórczością Władysława Strzemińskiego. Członkowie głosili potrzebę zwrócenia się ku sztuce konkretnej, czyli skupiającej się na formie. Hunger zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

34
Ryszard HUNGER (ur. 1940 r.)

"Imago Bis", 2018

akryl/płótno, 146 x 114 cm
sygnowany, datowany i opisant na odwrociu: 'Hunger 2018 | "IMAGO BIS"'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945

30.09.2021

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 25 000 - 40 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenieHunger studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP), gdzie w 1990 otrzymał tytuł profesora tytularnego. Przez wiele lat pracował na macierzystej uczelni, gdzie pełnił funkcje dziekana, prorektora, a w latach 1987-1993 rektora. Był członkiem łódzkiej Grupy Konkret, która inspirowała się twórczością Władysława Strzemińskiego. Członkowie głosili potrzebę zwrócenia się ku sztuce konkretnej, czyli skupiającej się na formie. Hunger zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.