Grafik, projektant, grawer i ilustrator książkowy. Tworzy przeważnie w technice linorytu. Punktem odniesienia dla jego sztuki jest przede wszystkim natura. Miał 28 wystaw indywidualnych na Litwie i brał udział w ponad 300 zbiorowych wystawach na Litwie i za granicą: w Polsce, Czechosłowacji, Belgii, Holandii, Danii, Rosji, Niemiec, USA, Francji, Estonii, Jugosławii, Portugalii, Włoch, Austrii, Mołdawii i wielu innych krajach.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

190
Kestutis Petras RAMONAS (ur. 1936)

Ilustracje do Mažvydas, 1978 r.

1) akwaforta, akwatinta/papier, 27 x 14,5 cm (zadruk), sygnowany ołówkiem p.d.: 'K.Ramonas', opisany l.d.: 'Mažvydas', na odwrociu sygnowany, datowany i opisany: 'Ramonas keystut Poema J. Mazcinkeviciusa Mažvydas | 1978'
2) akwaforta, akwatinta/papier, 28,1 x 29 cm (zadruk), sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'Mažvydas J.M. poemai, aforto 3/10 K.Ramonas 78', na odwrociu datowany i opisany: 'Poema J. Mazcinkeviciusa Mažvydas | 1978'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Grafik, projektant, grawer i ilustrator książkowy. Tworzy przeważnie w technice linorytu. Punktem odniesienia dla jego sztuki jest przede wszystkim natura. Miał 28 wystaw indywidualnych na Litwie i brał udział w ponad 300 zbiorowych wystawach na Litwie i za granicą: w Polsce, Czechosłowacji, Belgii, Holandii, Danii, Rosji, Niemiec, USA, Francji, Estonii, Jugosławii, Portugalii, Włoch, Austrii, Mołdawii i wielu innych krajach.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.