Ikona Ukrzyżowania z wprawionym w deskę mosiężnym krucyfiksem. Wokół ukrzyżowanego Chrystusa stoją po lewej stronie Maria, Maria Kleofasowa i Maria Magdalena, a po prawej Jan Ewangelista i Longin. Głównej scenie towarzyszą: Zdjęcie z krzyża w lewym górnym narożniku, Złożenie do grobu - w prawym górnym narożniku, oraz pełnopostaciowe przedstawienie św. Mikołaja, pod Zdjęciem z krzyża. Na odwrocie ikony jest wyciśnięta pieczęć 3 batalionu kolejowego, który istniał w armii rosyjskiej w latach 1876-1918. Powstał jako pierwsza taka jednostka pod-czas wojny rosyjsko-tureckiej. Nosił początkowo nazwę batalionu wojenno drogowego i wchodził w skład 3 brygady saperów.

30
IKONA UKRZYŻOWANIE, Rosja XIX/XX w.

Tempera, lewkas, deska, mosiądz;
31,1 x 25,7 cm
Na odwrocie: dwie szpongi; wyryta w drewnie cyfra XVIII; wypalona okrągła pieczęć w języku rosyjskim: ..??????? ??????????. ????? | 3? ??????????????? ????????.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Ikona Ukrzyżowania z wprawionym w deskę mosiężnym krucyfiksem. Wokół ukrzyżowanego Chrystusa stoją po lewej stronie Maria, Maria Kleofasowa i Maria Magdalena, a po prawej Jan Ewangelista i Longin. Głównej scenie towarzyszą: Zdjęcie z krzyża w lewym górnym narożniku, Złożenie do grobu - w prawym górnym narożniku, oraz pełnopostaciowe przedstawienie św. Mikołaja, pod Zdjęciem z krzyża. Na odwrocie ikony jest wyciśnięta pieczęć 3 batalionu kolejowego, który istniał w armii rosyjskiej w latach 1876-1918. Powstał jako pierwsza taka jednostka pod-czas wojny rosyjsko-tureckiej. Nosił początkowo nazwę batalionu wojenno drogowego i wchodził w skład 3 brygady saperów.