288
IKONA, MATKA BOSKA KRZEW GOREJĄCY, Rosja, 1 poł. XIX w.

Tempera, deska z płytkim kowczegiem; 30,5 x 26 cm

Zobacz katalog

OSTOYA

205 Aukcja. Sztuka dawna, antyki, sztuka współczesna

04.09.2021

17:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 200 zł
Estymacja: 1 700 - 2 000 zł