Na ikonie przedstawione zostały: Pocieszenie Wszystkich Strapionych, Ucieczka Błądzących, Jan z Damaszku i Św. Mikołaj. Na marginesach ikony - stoją po lewej niezidentyfikowany święty, a po prawej św. Eufrozyna Połocka. Pocieszenie Wszystkich Strapionych znane jest od wieku XVII, kiedy odnotowano istnienie podobnej ikony w cerkwi Przemienienia w Moskwie (1643 r.), która w 1688 roku uleczyła siostrę patriarchy Joachima, a następnie przeniesiona została w roku 1711 do Petersburga. Istnieją różne warianty tego przedstawienia - tu Bogurodzicę otacza-ją wybrani święci, który mogli być patronami rodziny fundatorów ikony. Typ ikonograficzny znany jako Ucieczka Błądzących pojawiła się ok. połowy wieku XVII, kiedy Fiedot Obuchow, chłop ze wsi Bor w gub. Kałuskiej, zaskoczony przez gwałtowną zamieć - obiecał w modlitwie do Matki Boskiej, że jeśli wyjdzie cało z opresji zamówi do cerkwi ikonę Bogurodzicy. W tym momencie został znaleziony przez ludzi, który usłyszeli głos. Chłop wypełnił swoją obietnicę zamawiając kopię ikony znajdującej się w cerkwi św. Jerzego w miejscowości Wołchow (gub. Orłowska).

56
IKONA CZWÓRDZIELNA, Rosja, 2 poł. XIX w.

Tempera, lewkas, deska;
39,5 x 31,7 cm
Stan zachowania: spękania i odpryski farby na całej powierzchni obrazu, brak obu szpong.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Na ikonie przedstawione zostały: Pocieszenie Wszystkich Strapionych, Ucieczka Błądzących, Jan z Damaszku i Św. Mikołaj. Na marginesach ikony - stoją po lewej niezidentyfikowany święty, a po prawej św. Eufrozyna Połocka. Pocieszenie Wszystkich Strapionych znane jest od wieku XVII, kiedy odnotowano istnienie podobnej ikony w cerkwi Przemienienia w Moskwie (1643 r.), która w 1688 roku uleczyła siostrę patriarchy Joachima, a następnie przeniesiona została w roku 1711 do Petersburga. Istnieją różne warianty tego przedstawienia - tu Bogurodzicę otacza-ją wybrani święci, który mogli być patronami rodziny fundatorów ikony. Typ ikonograficzny znany jako Ucieczka Błądzących pojawiła się ok. połowy wieku XVII, kiedy Fiedot Obuchow, chłop ze wsi Bor w gub. Kałuskiej, zaskoczony przez gwałtowną zamieć - obiecał w modlitwie do Matki Boskiej, że jeśli wyjdzie cało z opresji zamówi do cerkwi ikonę Bogurodzicy. W tym momencie został znaleziony przez ludzi, który usłyszeli głos. Chłop wypełnił swoją obietnicę zamawiając kopię ikony znajdującej się w cerkwi św. Jerzego w miejscowości Wołchow (gub. Orłowska).