Malarz, rysownik, ilustrator. Studia malarskie rozpoczął u Ch. Griepenkerla w Akademii wiedeńskiej (1881-1884), następnie kształcił się pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, później ponownie w Wiedniu, a w 1884 u A. Wagnera w Akademii i prywatnie u P. Nauena w Monachium. Po powrocie do kraju przez kilka lat pracował jako nauczyciel w Szkole Przemysłu Ceramicznego w Kołomyji (1886-1890). W tym okresie często jeździł po okolicy na plenery. W latach 1890-1891 był w Paryżu i uczęszczał jeszcze do Académie Colarossi. Później zamieszkał na stałe we Lwowie, skąd w 1909 przeniósł się do Krakowa, by objąć katedrę malarstwa dekoracyjnego w Akademii Sztuk Pięknych. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka", wiedeńskiej "Secesji", Związku Polskich Artystów Plastyków i TPSP we Lwowie. Malował olejno, akwarelą i pastelem tworząc pejzaże, portrety i przede wszystkim sceny rodzajowe z życia Hucułów i galicyjskich Żydów. Zajmował się malarstwem dekoracyjnym, ilustratorstwem i różnymi dziedzinami sztuki użytkowej, sporadycznie także scenografią i rzeźbą. Dużą wystawę monograficzna poświęciło mu Muzeum Śląskie we Wrocławiu w roku 1966.

2A
Stanisław DĘBICKI (1866-1924)

HUCULI PRZY STRAGANIE Z JABŁKAMI

Olej, tektura; 48,5 x 33 cm
Sygnowany p.d.: St. Dębicki
Na odwrocie nalepka wystawowa, drukowana, wypełniona atramentem: [ZYGFRYD REIZES | SALON SZTUKI | Lwów, 3-go ]Maja 11 a | Nr. 164 | Autor St. Dębicki | Tytuł dzieła | cena sprzedaży | Rodzaj ol.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarz, rysownik, ilustrator. Studia malarskie rozpoczął u Ch. Griepenkerla w Akademii wiedeńskiej (1881-1884), następnie kształcił się pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, później ponownie w Wiedniu, a w 1884 u A. Wagnera w Akademii i prywatnie u P. Nauena w Monachium. Po powrocie do kraju przez kilka lat pracował jako nauczyciel w Szkole Przemysłu Ceramicznego w Kołomyji (1886-1890). W tym okresie często jeździł po okolicy na plenery. W latach 1890-1891 był w Paryżu i uczęszczał jeszcze do Académie Colarossi. Później zamieszkał na stałe we Lwowie, skąd w 1909 przeniósł się do Krakowa, by objąć katedrę malarstwa dekoracyjnego w Akademii Sztuk Pięknych. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka", wiedeńskiej "Secesji", Związku Polskich Artystów Plastyków i TPSP we Lwowie. Malował olejno, akwarelą i pastelem tworząc pejzaże, portrety i przede wszystkim sceny rodzajowe z życia Hucułów i galicyjskich Żydów. Zajmował się malarstwem dekoracyjnym, ilustratorstwem i różnymi dziedzinami sztuki użytkowej, sporadycznie także scenografią i rzeźbą. Dużą wystawę monograficzna poświęciło mu Muzeum Śląskie we Wrocławiu w roku 1966.