STAN ZACHOWANIA:
Praca oprawiona

WYDANIA:
- Nasza Księgarnia, Warszawa 1986

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

4610
Jerzy FLISAK (1930 - 2008)

"Hubert w wielkim kapeluszu". Nocna mara Füssliego poddusza Huberta, ilustracja do książki Otfrieda Preussler'a, 1986

akwarela/papier, 18 x 21 cm
na odwrociu pieczątka 'Naszej Księgarni' z tytułem: "Hubert w wielkim kapeluszu", napis '13'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Jerzy Flisak. Ilustracje i rysunki - aukcja online

06.09.2021

16:00

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

STAN ZACHOWANIA:
Praca oprawiona

WYDANIA:
- Nasza Księgarnia, Warszawa 1986

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.