„Na tle bardzo licznych eksperymentów z obrazem fotograficznym jakie pojawiały się od tego czasu, prace te nadal przyciągają uwagę i nie straciły nic na aktualności swojego przesłania. Zagrożenie jakie człowiek stwarza sam sobie, dwuznaczna wartość jego wynalazków, a także potrzeba wskazywania na sztukę jako formę moralnego protestu, to kwestie aktualne dzisiaj nie mniej niż w latach sześćdziesiątych...”
- cyt. za: Adam Sobota z katalogu „Marian Kucharski – Mała retrospektywa”, Galeria „pf”, Poznań 2004.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

141
Marian KUCHARSKI (1930 - 2018)

Homunculus

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 18 x 24 cm
opisany na odwrociu: '"HOMUNCULUS"' i pieczęć autorska

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„Na tle bardzo licznych eksperymentów z obrazem fotograficznym jakie pojawiały się od tego czasu, prace te nadal przyciągają uwagę i nie straciły nic na aktualności swojego przesłania. Zagrożenie jakie człowiek stwarza sam sobie, dwuznaczna wartość jego wynalazków, a także potrzeba wskazywania na sztukę jako formę moralnego protestu, to kwestie aktualne dzisiaj nie mniej niż w latach sześćdziesiątych...”
- cyt. za: Adam Sobota z katalogu „Marian Kucharski – Mała retrospektywa”, Galeria „pf”, Poznań 2004.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.