Rzeźbiarka, malarka, śpiewaczka. Studiowała rzeźbę w Paryżu u E. Bourdelle'a, w Rzymie u A. Madeyskiego, we Florencji u Trena-Coste. Swój świat artystyczny doskonaliła w Belgii i Finlandii. W Mediolanie uczyła się śpiewu. Przed wojną członek ugrupowania artystycznego BLOK, Grupy Akwarelistów, Związku Zawodowego Artystów Rzeźbiarzy, Polskiego Towarzystwa Artystycznego, inicjatorka i współzałożycielka Komitetu Przyjaciół Sztuki Polskiej, Brała czynny udział w pracach organizacyjnych i społecznych, m.in. w organizowaniu imprez artystycznych w których sama występowała śpiewając pieśni. Wystawiała regularnie od 1927 r.

221
Leon SZACSZNAJDER (1881 Warszawa - 1972 Warszawa)

HOKEISTA

Brąz, śr. 12 cm
Na odwrocie papierowa nalepka z opisem pracy długopisem

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Rzeźbiarka, malarka, śpiewaczka. Studiowała rzeźbę w Paryżu u E. Bourdelle'a, w Rzymie u A. Madeyskiego, we Florencji u Trena-Coste. Swój świat artystyczny doskonaliła w Belgii i Finlandii. W Mediolanie uczyła się śpiewu. Przed wojną członek ugrupowania artystycznego BLOK, Grupy Akwarelistów, Związku Zawodowego Artystów Rzeźbiarzy, Polskiego Towarzystwa Artystycznego, inicjatorka i współzałożycielka Komitetu Przyjaciół Sztuki Polskiej, Brała czynny udział w pracach organizacyjnych i społecznych, m.in. w organizowaniu imprez artystycznych w których sama występowała śpiewając pieśni. Wystawiała regularnie od 1927 r.