Spis prac:
1. Budowa statku w Egipcie, ok. 2700 lat p.n.e., 1948
2. Statek z epoki kultury minojskiej, ok. 1600 p. n.e, 1947
3. Egipski statek pl. 1500 lat przed Chr., 1947
4. Statek ludów Północy ok. 1200 lat p.n.e, 1948
5. Łódź Wikingów ok. VIII w., 1947
6. Statek podług mozaiki na wieży w Pizie, 2 poł. XI w., 1947
7. Francuski statek Krzyżowców XII w., 1947
8. Statek nordycki miasta Dover 1226 podług stempla m.Dover, 1948
9. Statek posług stempla hrabiego Edwarda von Ruthland ok.1395, 1948
10. Statek podług stempla miasta Boston ok. 1420, 1948
11. Statki Karola Burgundzkiego, 1450 r., 1948
12. Statek Karola Burgundzkiego, 1450 r., 1948
13. Statek Henryka VIII (…) ok. 1514, 1948
14. Angielski okręt wojenny, 1520, 1948
15. Angielski okręt wojenny, 1520, 1948
16. Holenderski okręt barokowy, 1634
17. Holenderski okręt Kompanii Wschodnio-Indyjskiej 1647, 1948
18. Angielski okręt lorda Nelsona „Victory”, 1765, 1948
19. Amerykański kliper herbaciany 1880, 1948
20. Polski statek szkolny „Dar Pomorza”, 1948

123
Stanisław ROLICZ (1913 - 1998)

Historia żaglowca, 1947-1948 r.

Teka 20 oryginalnych drzeworytów opisanych i sygnowanych przez artystę na każdym arkuszu. Teka nr 107 drzeworyt, papier, 9,2 × 12 cm (kompozycja), 23 × 32 cm (wymiar arkusza)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Spis prac:
1. Budowa statku w Egipcie, ok. 2700 lat p.n.e., 1948
2. Statek z epoki kultury minojskiej, ok. 1600 p. n.e, 1947
3. Egipski statek pl. 1500 lat przed Chr., 1947
4. Statek ludów Północy ok. 1200 lat p.n.e, 1948
5. Łódź Wikingów ok. VIII w., 1947
6. Statek podług mozaiki na wieży w Pizie, 2 poł. XI w., 1947
7. Francuski statek Krzyżowców XII w., 1947
8. Statek nordycki miasta Dover 1226 podług stempla m.Dover, 1948
9. Statek posług stempla hrabiego Edwarda von Ruthland ok.1395, 1948
10. Statek podług stempla miasta Boston ok. 1420, 1948
11. Statki Karola Burgundzkiego, 1450 r., 1948
12. Statek Karola Burgundzkiego, 1450 r., 1948
13. Statek Henryka VIII (…) ok. 1514, 1948
14. Angielski okręt wojenny, 1520, 1948
15. Angielski okręt wojenny, 1520, 1948
16. Holenderski okręt barokowy, 1634
17. Holenderski okręt Kompanii Wschodnio-Indyjskiej 1647, 1948
18. Angielski okręt lorda Nelsona „Victory”, 1765, 1948
19. Amerykański kliper herbaciany 1880, 1948
20. Polski statek szkolny „Dar Pomorza”, 1948