Najstarsza znana grafika przedsta -
wia jąca Hetmana Wielkiego
Koronnego Stanisława Potockiego.

46
Autor nieokreślony

Hetman Stanisław Rewera Potocki (1579-1667)

miedzioryt, akwaforta; 23 x 16,5 cm
(wymiar płyty); opisany u dołu pod
kompozycją: POTOSKI [sic!] Generale
Della CORONA di POLONIA contro
MOSCOVITI &
Pochodzi z: G. Gualdo-Priorato,
Historia di Leopoldo Cesare..., t. 1,
Wiedeń 1670.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Najstarsza znana grafika przedsta -
wia jąca Hetmana Wielkiego
Koronnego Stanisława Potockiego.