Heroldia Królestwa Polskiego - komisja dla rozpatrywania dowodów szlachectwa, ustanowiona po roku 1831, po zakończeniu powstania listopadowego, pierwotnie (od1832) w formie Tymczasowego Komitetu do Rozpoznawania Szlachectwa, zajmująca się sprawdzaniem dowodów dawnego szlachectwa i wydawaniem odpowiednich świadectw, przygotowywaniem dyplomów herbowych dla nowo nobilitowanych, prowadzeniem księgi szlachty i układaniem Herbarza, od 1840 - także weryfikacją tytułów honorowych. Działała do 1861r.

3
Heroldya Królestwa Polskiego - patent z 1852 r.

rękopiśmienny, kaligrafowany dokument potwierdzający dziedziczne prawo do tytułu szlacheckiego dla Lekczynski Waleryan Piotr syn Piotra Macieja herbu Nałęcz podpisany przez Franciszka hrabiego Potockiego.
Arkusz o wym. 35,5 x 39 cm z tekstem stałym w litografii, zdobiony alegoryczną bordiurą z motywem rycerzy polskich i herbem Królestwa Polskiego (staloryt?).
W dolnej części ręcznie kolorowany herb Nałęcz.
Na odwrociu ten sam dokument pisany cyrylicą, opatrzony dwoma pieczęciami z carskim orłem oraz odręcznym potwierdzeniem w jęz. polskim o uiszczeniu należności skarbowej w kwocie 7 rubli 50 kopiejek.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Heroldia Królestwa Polskiego - komisja dla rozpatrywania dowodów szlachectwa, ustanowiona po roku 1831, po zakończeniu powstania listopadowego, pierwotnie (od1832) w formie Tymczasowego Komitetu do Rozpoznawania Szlachectwa, zajmująca się sprawdzaniem dowodów dawnego szlachectwa i wydawaniem odpowiednich świadectw, przygotowywaniem dyplomów herbowych dla nowo nobilitowanych, prowadzeniem księgi szlachty i układaniem Herbarza, od 1840 - także weryfikacją tytułów honorowych. Działała do 1861r.