160a
HENRYK SIENKIEWICZ

Fotografia, 17 x 12,5 cm, odbitka współczesna
Na odwrocie stempel: Zbigniew Kamykowski

Zobacz katalog

OSTOYA

197 Aukcja. Sztuka dawna, antyki, sztuka współczesna

14.11.2020

17:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 200 zł
Estymacja: 250 - 300 zł