PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

338
Marcello MENCARINI (ur. 1952)

Helmut Newton

wydruk pigmentowy/papier barytowy, 50,5 x 61 cm (arkusz)
sygnowany p.d.: 'Marcello Mencarini'
sygnowany, datowany, numerowany i opisany na odwrociu: 'HELMUT NEWTON, Venice 1995 | 1/20 | Marcello Mencarini'
ed. 1/20

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości

02.04.2020

20:00

Sprzedane 2 400 zł (2 952 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 600 - 4 500 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.