WYSTAWIANY:
Agata Bogacka, Serce, Galeria Raster, Warszawa, 18.11-23.12.2006

„Dialog należałoby rozpocząć od rozmowy z samym sobą, od uznania swoich wad, zalet, pogodzenia się z samym sobą i uznania własnych potrzeb. Dopiero potem można prowadzić dialog z innymi”.
Agata Bogacka

Sztuka Bogackiej na przestrzeni lat niezmiennie zasadza się na jej doświadczeniach i przeżyciach, które zostają opowiedziane w mniej lub bardziej dosłowny i intymny sposób. Sztuka ta, traktująca zdawałoby się o najbanalniejszych czynnościach, pełni funkcję autoterapii, rozprawienia się z przeszłością, stanami depresyjnymi, złamanym sercem, poczuciem bezsilności. Tych problemów żadna osoba, znająca te stany z autopsji, banalnymi by nie nazwała, a w pracach Bogackiej dostrzegłaby obok uwodzącej formy realizm, refleksję poświęconą trudnościom w nawiązywaniu relacji międzyludzkich i towarzyszący im smutek. Po odebraniu dyplomu w 2001 roku artystka tworzyła wiele portretów i autoportretów, wypracowując rozpoznawalny styl, operujący wyraźnym konturem oraz płaskimi plamami barwnymi o przygaszonych odcieniach. Artystka maluje farbami akrylowymi, jednak nim sięga po pędzel, używa aparatu w celu uwiecznienia póz, mimiki bliskich jej osób. Z obrazów stara się wyrugować wszelkie detale, które w jej odczuciu uchodzą za zbędne, dekoncentrujące widza. Uproszczone kompozycje, brak światłocienia, klarowny rysunek nasuwają skojarzenia z komiksami, sztuką plakatu lub grafiką użytkową w stylu secesji. Prace Bogackiej traktują o życiu przedstawicieli pokolenia artystki, ludzi młodych, mieszkańców dużych miast, gdzie mimo tłumów i obecności grupy znajomych doskwiera im dojmująca samotność i zagubienie emocjonalne. Bardzo często artystka opowiada o prywatnych lękach, sercowych rozterkach, czyniąc swą twórczość autobiograficzną, czy też wręcz, według niektórych, egocentryczną i narcystyczną. Około 2004 roku Bogacka porzuca dokumentalizm banalnych wydarzeń na rzecz pogłębionej analizy stanów psychicznych, które nigdy nie są jednoznaczne i łatwe do uchwycenia. Transformacja ta pociągnęła za sobą także zmianę stylistyki, wraz z próbami uchwycenia stanów emocjonalnych i tego co nieświadome, coraz bliższa stawała się jej tradycja surrealistyczna. Obok znanych z jej wcześniejszej twórczości scen rozgrywających się między postaciami w sytuacjach intymnych, znanych z wcześniejszej twórczości autorki, pojawiają się motywy pozornie zestawione ze sobą na zasadzie przypadku. Obrazy artystki z czasem stają się coraz bardziej enigmatyczne, osadzone w onirycznym, odrealnionym klimacie. W 2007 Bogacka porzuciła swój dotychczasowy styl, poszukując nowych obszarów w sztuce i zamieniając figuracje na bardziej abstrakcyjny gest malarski.

W latach 1996 - 2001 studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (na dyplomie aneks z malarstwa). Swoje prace pokazywała na wielu wystawach indywidualnych m.in. „Ja krwawię” w CSW w Warszawie w 2003 r., „Najkrótsza droga do domu” w galerii „Raster” w Warszawie w 2004 r., "Did you love me? w Galerie Meyer Kainer w Wiedniu w 2005 r., "Pamiętniki" w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie w 2011 r. Uczestniczyła też w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą m.in. „Rzeczywiście, młodzi są realistami” w CSW w Warszawie w 2002 r., "Malarstwo polskie XXI w." w Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie w 2006, "Double fond" w The Fair Gallery na Frieze Art Fair w Londynie w 2007 r. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych oraz państwowych, takich jak CSW Zamek Ujazdowski, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Fundacja Sztuki Polskiej ING, Bank Austria Creditanstalt. Artystka związana z berlińską galerią „Aando Fine Art”.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

10
Agata BOGACKA (ur. 1976, Warszawa)

"Have you even been in live?" 1, 2006

akryl/płótno, 114 x 162 cm
sygnowany, datowany i opisany: 'AGATA | BOGACKA | 2006 | HAVE YOU EVER | BEEN IN LIFE? 1'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

WYSTAWIANY:
Agata Bogacka, Serce, Galeria Raster, Warszawa, 18.11-23.12.2006

„Dialog należałoby rozpocząć od rozmowy z samym sobą, od uznania swoich wad, zalet, pogodzenia się z samym sobą i uznania własnych potrzeb. Dopiero potem można prowadzić dialog z innymi”.
Agata Bogacka

Sztuka Bogackiej na przestrzeni lat niezmiennie zasadza się na jej doświadczeniach i przeżyciach, które zostają opowiedziane w mniej lub bardziej dosłowny i intymny sposób. Sztuka ta, traktująca zdawałoby się o najbanalniejszych czynnościach, pełni funkcję autoterapii, rozprawienia się z przeszłością, stanami depresyjnymi, złamanym sercem, poczuciem bezsilności. Tych problemów żadna osoba, znająca te stany z autopsji, banalnymi by nie nazwała, a w pracach Bogackiej dostrzegłaby obok uwodzącej formy realizm, refleksję poświęconą trudnościom w nawiązywaniu relacji międzyludzkich i towarzyszący im smutek. Po odebraniu dyplomu w 2001 roku artystka tworzyła wiele portretów i autoportretów, wypracowując rozpoznawalny styl, operujący wyraźnym konturem oraz płaskimi plamami barwnymi o przygaszonych odcieniach. Artystka maluje farbami akrylowymi, jednak nim sięga po pędzel, używa aparatu w celu uwiecznienia póz, mimiki bliskich jej osób. Z obrazów stara się wyrugować wszelkie detale, które w jej odczuciu uchodzą za zbędne, dekoncentrujące widza. Uproszczone kompozycje, brak światłocienia, klarowny rysunek nasuwają skojarzenia z komiksami, sztuką plakatu lub grafiką użytkową w stylu secesji. Prace Bogackiej traktują o życiu przedstawicieli pokolenia artystki, ludzi młodych, mieszkańców dużych miast, gdzie mimo tłumów i obecności grupy znajomych doskwiera im dojmująca samotność i zagubienie emocjonalne. Bardzo często artystka opowiada o prywatnych lękach, sercowych rozterkach, czyniąc swą twórczość autobiograficzną, czy też wręcz, według niektórych, egocentryczną i narcystyczną. Około 2004 roku Bogacka porzuca dokumentalizm banalnych wydarzeń na rzecz pogłębionej analizy stanów psychicznych, które nigdy nie są jednoznaczne i łatwe do uchwycenia. Transformacja ta pociągnęła za sobą także zmianę stylistyki, wraz z próbami uchwycenia stanów emocjonalnych i tego co nieświadome, coraz bliższa stawała się jej tradycja surrealistyczna. Obok znanych z jej wcześniejszej twórczości scen rozgrywających się między postaciami w sytuacjach intymnych, znanych z wcześniejszej twórczości autorki, pojawiają się motywy pozornie zestawione ze sobą na zasadzie przypadku. Obrazy artystki z czasem stają się coraz bardziej enigmatyczne, osadzone w onirycznym, odrealnionym klimacie. W 2007 Bogacka porzuciła swój dotychczasowy styl, poszukując nowych obszarów w sztuce i zamieniając figuracje na bardziej abstrakcyjny gest malarski.

W latach 1996 - 2001 studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (na dyplomie aneks z malarstwa). Swoje prace pokazywała na wielu wystawach indywidualnych m.in. „Ja krwawię” w CSW w Warszawie w 2003 r., „Najkrótsza droga do domu” w galerii „Raster” w Warszawie w 2004 r., "Did you love me? w Galerie Meyer Kainer w Wiedniu w 2005 r., "Pamiętniki" w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie w 2011 r. Uczestniczyła też w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą m.in. „Rzeczywiście, młodzi są realistami” w CSW w Warszawie w 2002 r., "Malarstwo polskie XXI w." w Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie w 2006, "Double fond" w The Fair Gallery na Frieze Art Fair w Londynie w 2007 r. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych oraz państwowych, takich jak CSW Zamek Ujazdowski, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Fundacja Sztuki Polskiej ING, Bank Austria Creditanstalt. Artystka związana z berlińską galerią „Aando Fine Art”.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.