W latach 1928-1933 studiowała w ASP w Krakowie. Dyplom uzyskała w 1933. Następnie studiowała pedagogikę i historię sztuki na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1933 założycielka (wraz z Jonaszem Sternem i W. Przedwojewskim) grupy artystycznej plastyków "Orion" w Stanisławowie. Po wojnie członek ZPAP w Krakowie. W 1947 wspólnie z mężem, Stanisławem Dawskim zamieszkała we Wrocławiu i podjęła pracę w PWSSP (obecnie ASP). Z uczelnią tą związana do 1970. Po wypadkach 1968 nękana wraz z mężem Stanisławem Dawskim przez władze. Wyjechała z Wrocławia i od 1969 zamieszkała w Warszawie. Działała społecznie w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Inspiracją dla jej twórczości była obserwacja przyrody w tym np. żywiołów morza (cykle "Kompozycje oceaniczne", "Kompozycje antarktyczne", "Fauna"), a także wieloletnia współpraca z dziećmi we wrocławskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci (cykl "Bajki malowane"). Podejmowała tematykę sportową, uczestnicząc i zdobywając nagrody w krajowych konkursach olimpijskich w 1948 i 1956. Po 1956 organiczne, na poły abstrakcyjne, aluzyjne formy jej prac zbliżyły je do surrealizmu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

130
Maria DAWSKA (1909-1993)

Gwałt, 1974 r.

olej/płyta pilśniowa, 41 x 31 cm
sygnowany l.d.: 'Maria'
opisany na odwrociu: 'Bajki Malowane | "Gwałt" | 41x32 | Maria Dawska | 1974'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W latach 1928-1933 studiowała w ASP w Krakowie. Dyplom uzyskała w 1933. Następnie studiowała pedagogikę i historię sztuki na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1933 założycielka (wraz z Jonaszem Sternem i W. Przedwojewskim) grupy artystycznej plastyków "Orion" w Stanisławowie. Po wojnie członek ZPAP w Krakowie. W 1947 wspólnie z mężem, Stanisławem Dawskim zamieszkała we Wrocławiu i podjęła pracę w PWSSP (obecnie ASP). Z uczelnią tą związana do 1970. Po wypadkach 1968 nękana wraz z mężem Stanisławem Dawskim przez władze. Wyjechała z Wrocławia i od 1969 zamieszkała w Warszawie. Działała społecznie w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Inspiracją dla jej twórczości była obserwacja przyrody w tym np. żywiołów morza (cykle "Kompozycje oceaniczne", "Kompozycje antarktyczne", "Fauna"), a także wieloletnia współpraca z dziećmi we wrocławskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci (cykl "Bajki malowane"). Podejmowała tematykę sportową, uczestnicząc i zdobywając nagrody w krajowych konkursach olimpijskich w 1948 i 1956. Po 1956 organiczne, na poły abstrakcyjne, aluzyjne formy jej prac zbliżyły je do surrealizmu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.