Grafik, rysownik, ilustrator, publicysta, z zawodu lekarz, animator życia kulturalnego, organizator wystaw artystycznych i kolekcjoner exlibrisów. Związany z Lipnem k. Włocławka. Organizator i długoletni prezes Sekcji Miłośników Historii Miasta Lipna w 1959 roku. Grafikę artystyczną uprawiał od 1964 r., tworząc prace przede wszystkim w drzeworycie i linorycie, a ponadto także w akwatincie, cynkografii, plexigrafii i monotypii. Ogółem jest autorem ponad 500 grafik, których głównym tematem jest krajobraz i architektura Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, miejscowe legendy, typy ludzkie, kramarze z targu, muzykanci i in. Prostymi cięciami osiągał efekt dynamicznych i ekspresyjnych kontrastów bieli i czerni, a w innych przypadkach aurę ludowej stylizacji oraz naiwnego i sentymentalnego obrazowania rzeczywistości. Tymi prostymi środkami wyrazu tworzył nastrój lirycznej zadumy, zachęcając jednocześnie do refleksji nad przemijaniem świata.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

80
Rajmund LEWANDOWSKI (1927 - 1986)

Grzyby, 1966 r.

drzeworyt/papier, 41,5 x 30 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 'GRZYBY DRZEWORYT 1966 RAJMUND LEWANDOWSKI'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Grafik, rysownik, ilustrator, publicysta, z zawodu lekarz, animator życia kulturalnego, organizator wystaw artystycznych i kolekcjoner exlibrisów. Związany z Lipnem k. Włocławka. Organizator i długoletni prezes Sekcji Miłośników Historii Miasta Lipna w 1959 roku. Grafikę artystyczną uprawiał od 1964 r., tworząc prace przede wszystkim w drzeworycie i linorycie, a ponadto także w akwatincie, cynkografii, plexigrafii i monotypii. Ogółem jest autorem ponad 500 grafik, których głównym tematem jest krajobraz i architektura Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, miejscowe legendy, typy ludzkie, kramarze z targu, muzykanci i in. Prostymi cięciami osiągał efekt dynamicznych i ekspresyjnych kontrastów bieli i czerni, a w innych przypadkach aurę ludowej stylizacji oraz naiwnego i sentymentalnego obrazowania rzeczywistości. Tymi prostymi środkami wyrazu tworzył nastrój lirycznej zadumy, zachęcając jednocześnie do refleksji nad przemijaniem świata.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.