027
GRUDZIĄDZ.

Srebrny medal wybity na cześć Izby Handlowej w Grudziądzu, ok. 1900; Av. alegoria hadlu i napis: DER / ARBEIT / DIE / EHRE; Rv. pośrodku napis: HANDELS- // KAMMER / ZU / GRAUDENZ, przy obrzeżu wieniec; st. bdb.; średnica: 48 mm;

Zobacz katalog

Wu-eL

XXVII Aukcja - Paderewski, Piłsudski, Legiony

28.03.2020

11:00

Sprzedane 1 150 zł (1 265 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 300 zł