POCHODZENIE:
dom aukcyjny Tajan, Paryż, grudzień 2014
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

24
Rajmund KANELBA (Kanelbaum) (1897 - 1960)

"Green Melons"

olej/płótno, 53,5 x 74 cm
sygnowany p.g.: 'kanelba'
opisany na odwrociu tytułem: 'GREEN MELONS' oraz numerem: '67' powtórzonym na nalepionej obok kartce, opisany na krośnie malarskim: 'STILL LIFE W/MELON.' oraz numerami: 'C0807A', '054' i '21', na krośnie malarskim nalepka aukcyjna domu aukcyjnego Tajan w Paryżu, nalepka z nieczytelnym napisem oraz nalepka z numerem: '5.14.00'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Obiekt Pożądania. Martwa Natura i Przedmiot w Sztuce

09.09.2021

19:00

Sprzedane 18 000 zł (22 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 18 000 - 26 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
dom aukcyjny Tajan, Paryż, grudzień 2014
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.