Prezentowany gobelin pochodzi z jednej z najważniejszych serii Rajcha, zatytułowanej "Gracje". Operując naprzemiennie wąskimi, czarnobiałymi pasmami, artysta wykorzystał doświadczenia związane z analizą właściwości światła i barw, a także podatności oka na złudzenia optyczne. Liczne załamania oraz zmiany kierunku biegnących pasm wywołują wrażenie trójwymiarowości, reliefu, wręcz namacalnych pofałdowań, zgnieceń, czy okrywania kształtów. Prace te nie są pozbawione emocji, percepcja wzrokowa pobudza możliwość skojarzeń prowadzonych, np. tytułem cyklu. Prace Andrzeja Rajcha balansują na granicy op-artu i abstrakcji geometrycznej, wykorzystując do realizacji sporadycznie stosowaną technikę gobelinu. Artysta był absolwentem PWSSP w Łodzi, od 1973 pracownikiem w macierzystej uczelni. Przez lata pełnił funkcję kierownika Katedry Projektowania Tkaniny. Zajmował się głównie tkaniną artystyczną i grafiką.
Jest absolwentem PWSSP w Łodzi. Od 1973 r. pracuje w macierzystej uczelni, obecnie jest kierownikiem Katedry Projektowania Tkaniny. Zajmuje się tkaniną artystyczną i grafiką.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

34
Andrzej RAJCH (1948 Łódź - 2009)

Gracje A 36

gobelin, wełna, len, 245 x 191 cm
sygnowany p.d.: 'ARajch'
na odwrociu, u dołu z prawej i lewej strony naklejki z danymi pracy: 'Autor: Andrzej Rajch | 92-110 Łódź, ul. H. Sawickiej 24, Polska | Tytuł pracy: "Gracje A 36" | Technika: Gobelin, surowiec: wełna i len, wymiary: 245 x 191 cm.'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Prezentowany gobelin pochodzi z jednej z najważniejszych serii Rajcha, zatytułowanej "Gracje". Operując naprzemiennie wąskimi, czarnobiałymi pasmami, artysta wykorzystał doświadczenia związane z analizą właściwości światła i barw, a także podatności oka na złudzenia optyczne. Liczne załamania oraz zmiany kierunku biegnących pasm wywołują wrażenie trójwymiarowości, reliefu, wręcz namacalnych pofałdowań, zgnieceń, czy okrywania kształtów. Prace te nie są pozbawione emocji, percepcja wzrokowa pobudza możliwość skojarzeń prowadzonych, np. tytułem cyklu. Prace Andrzeja Rajcha balansują na granicy op-artu i abstrakcji geometrycznej, wykorzystując do realizacji sporadycznie stosowaną technikę gobelinu. Artysta był absolwentem PWSSP w Łodzi, od 1973 pracownikiem w macierzystej uczelni. Przez lata pełnił funkcję kierownika Katedry Projektowania Tkaniny. Zajmował się głównie tkaniną artystyczną i grafiką.
Jest absolwentem PWSSP w Łodzi. Od 1973 r. pracuje w macierzystej uczelni, obecnie jest kierownikiem Katedry Projektowania Tkaniny. Zajmuje się tkaniną artystyczną i grafiką.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.