411
[GRABSKI Stanisław].

Odręczny podpis S.Grabskiego jako ministra wyznań religijnych i oświecenia publ. pod pismem urzędowym dat. 11 III 1926 w Warszawie (Dokument jednostronicowy, w maszynopisie, na papierze firmowym Ministerstwa Wyznań Religijnych, kierowany do E.Nowickiego. Minister mianuje adresata członkiem Wyższej Komisji Dyscyplinarnej w MWRiOP. Pod tekstem okrągła pieczęć Ministerstwa i podpis ministra. Ślady złożenia, stan dobry)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji