W latach od 1993 do 1998 studia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem, pt.: Ceremonie w 1998 roku w pracowni prof. Stanisława Wejmana, uhonorowany Medalem Rektora; 2007 - doktorat na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Realizacje prac w technikach graficznych, malarskich, rysunkowych oraz realizacje obiektów przestrzennych. Ważnym elementem w pracy jest dziennik, pisany od wielu lat oraz odbyte podróże artystyczne (Sycylia, Włochy, Hiszpania, Francja, Indie, Japonia), a także podróże śladami pracowni artystycznych po Europie (gromadzenie dokumentacji).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

110
Małgorzata Malwina NIESPODZIEWANA (ur. 1972)

Gotyk, 2001 r.

linoryt/papier, 67,5 x 49,5 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '22|50 | 2001 | -GOTYK- M. Niespodziewana'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W latach od 1993 do 1998 studia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem, pt.: Ceremonie w 1998 roku w pracowni prof. Stanisława Wejmana, uhonorowany Medalem Rektora; 2007 - doktorat na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Realizacje prac w technikach graficznych, malarskich, rysunkowych oraz realizacje obiektów przestrzennych. Ważnym elementem w pracy jest dziennik, pisany od wielu lat oraz odbyte podróże artystyczne (Sycylia, Włochy, Hiszpania, Francja, Indie, Japonia), a także podróże śladami pracowni artystycznych po Europie (gromadzenie dokumentacji).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.