OPINIE:
opinia historyczki sztuki Elżbiety Charazińskiej z 9 czerwca 2021 roku

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Polska

WYSTAWIANY:
Towarzystawo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa, 1890
Władysław Podkowiński. Wystawa monograficzna, Muzeum Narodowe w Warszawie, 1990

LITERATURA:
Władysław Podkowiński, Katalog wystawy monograficznej w Muzeum Narodowym w Warszawie, oprac. E. Charazińska, Warszawa 1990, poz. kat. 165, s. 194

Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych za 1890 rok, Warszawa 1891, s. 18, 23

Janina Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
w latach 1860 - 1914, Wrocław 1969, s. 289

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.

21
Władysław Ansgary PODKOWIŃSKI (1866 - 1895)

"Góry Świętokrzyskie", 1890

akwarela/papier, 16 x 23,5 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Góry Świętokrzyskie | Podkowiński 90'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

23.09.2021

19:00

Sprzedane 30 000 zł (36 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 25 000 - 35 000 zł

OPINIE:
opinia historyczki sztuki Elżbiety Charazińskiej z 9 czerwca 2021 roku

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Polska

WYSTAWIANY:
Towarzystawo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa, 1890
Władysław Podkowiński. Wystawa monograficzna, Muzeum Narodowe w Warszawie, 1990

LITERATURA:
Władysław Podkowiński, Katalog wystawy monograficznej w Muzeum Narodowym w Warszawie, oprac. E. Charazińska, Warszawa 1990, poz. kat. 165, s. 194

Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych za 1890 rok, Warszawa 1891, s. 18, 23

Janina Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
w latach 1860 - 1914, Wrocław 1969, s. 289

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.