378
GORCZYŃSKI Aquilin Michał

Zywy wzor apostolskiey doskonałości, B. Stanisław Kazimierczyk, w sławney Akademiey Krakowskiey Professor [...], pod cieniem Krzyża Swiętego, albo codzienney w zyciu mortyfikacyey, przez ... swiatu wystawiony. W Krakowie 1702. W Drukarni Akademickiey. 4, s. [10], 164. opr. skóra z epoki (E.17, 244. Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Nieaktualne piecz. bibliot. Dawna odręczna zapiska prow. Na odwrocie karty tyt. drzeworyt z herbem Topór. Praca dedykowana Jadwidze Lanckorońskiej, kasztelanowej radomskiej. Na obu okładkach superekslibris heraldyczny ze złoc. herbem Pomian i literami C Ł D G B Ch C E C D S A G)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji