74
Eugeniusz ZAK (1884 Mogilno -1926 Paryż)

GŁOWA MNISZKI, ok. 1913

technika mieszana, kredka czarna, sangwina, papier
31 x 23,5 cm
sygn. p.g.: Eug. Zak

Praca pochodzi z nowojorskiej kolekcji państwa Svetlany i Romualda Dymskich.

Obraz reprodukowany lub opisany w:
- M. Rola [M. Legutko], Eugeniusz Zak, "Pro Arte" Polish Art in the World / Sztuka polska w świecie, [nr 1] Summer / lato 1987, [kwartalnik; New York], il. na s. 6;
- Cz. Czapliński, Polskie kolekcje w Ameryce. Svetlany & Romualda Dymskich, "Art & Business" 2002, nr 9, il. na s. 44;
- A. Tanikowski, Eugeniusz Zak, Wyd. Pogranicze 2003, il. 82 na s. 95, spis s. 179, nr kat 82;
- B. Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak 1884-1926, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2004, s. 39, 78, nr kat. 143, il.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji