"Drobiazgowe studia modela - prowadzone niekiedy przez wiele miesięcy - wsparte mistrzostwem warsztatu, opanowaną do perfekcji techniką i całą ową nabywaną latami wiedzą z zakresu rzeźbiarskiego rzemiosła - pozwalają Welterowi na uzyskanie takiego uogólnienia, które, nie tracąc niepowtarzalnych cech jednostkowych ów model charakteryzujących, daje mu wymiar
LECH GRABOWSKI, MIECZYSŁAW WELTER, RZEŹBA, OPINOGÓRA 2009, S. NLB.
ponadindywidualny". Twórczość Mieczysława Weltera to przede wszystkim rzeźba monumentalna. Jest autorem bliskim wielu ludziom, choć być może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tożsamości autora (jest to los wspólny rzeźbiarzom - autorom pomników). Wyrzeźbił między innymi - popularny w Szczecinie, świetny formalnie, a zarazem uroczy i niewielki skalą - posąg Króla Maciusia I. Stworzył również liczne rzeźby postaci historycznych, takich jak Jan Kochanowski, Fryderyk Chopin czy Maria Konopnicka. W swojej rzeźbiarskiej twórczości upamiętniał również ofiary II wojny światowej (m.in. Pomnik Męczeństwa w obozie koncentracyjnym w Sobiborze). Znakiem rozpoznawczym figuralnej rzeźby Mieczysława Weltera jest zwarta i oszczędna bryła.
Artysta jest również autorem licznych portretów w terakocie, materiale używanym przez starożytnych rzeźbiarzy etruskich (będących artystycznymi patronami Weltera). Wśród tych głów znajduje się prezentowany portret Jerzego Waldorffa. Uderza w nim mistrzowskie wyczucie formy, które pozwoliło uchwycić indywidualne cechy tego wybitnego człowieka kultury. Nie ma tu ani słodyczy, ani przesadnego weryzmu.
Mieczysław Welter odbył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (1948-53) oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uczył się u profesora Mariana Wnuka (1953-56). Dużo podróżował w celu pogłębienia studiów artystycznych. Odwiedził zarówno kraje europejskie, jak i bardziej egzotyczne: Meksyk, Koreę, Mongolię i Chiny. Jest laureatem licznych nagród i zdobywcą wielu wyróżnień za swoją działalność artystyczną na konkursach w kraju i zagranicą. Wśród nich znalazły się: Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki za rzeźbę "Stefan Batory" (1965), Srebrny Medal i Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki (1967), I II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Pomnik Mikołaja Kopernika (Frombork, 1972), Grand Prix International d'Art Contemporain (Monte Carlo, 1979), Grand Prix na I Międzynarodowym Triennale Rzeźby Portretowej (Sopot, 1987). W 2009 roku został odznaczony medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

absolwent Liceum Sztuk Plastycznych. Studia w PWSSP w Poznaniu na wydziale rzeźby; dalsze studia i dyplom na wydziale ASP w Warszawie. Od 1956 roku brał udział w wystawach ogólnopolskich i za granicą. W 1960 uzyskał stypendium MKIS we Włoszech. Odbył podróże artystyczne po Europie, Meksyku, Korei, Mongolii i Chinach. Od roku 1960 organizował wystawy indywidualne: w Warszawie (Zachęta), Szczecinie, Wrocławiu, Sopocie, Krakowie, Lublinie, Opolu, Poznaniu, Gdańsku, Moskwie i Tbilisi.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

65
Mieczysław WELTER (ur. 1928r.)

Głowa Jerzego Waldorffa

glina wypalana, 33 x 20 x 22 cm
sygnowany na boku: 'WELTER [sygnatura]'
POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Polska

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"Drobiazgowe studia modela - prowadzone niekiedy przez wiele miesięcy - wsparte mistrzostwem warsztatu, opanowaną do perfekcji techniką i całą ową nabywaną latami wiedzą z zakresu rzeźbiarskiego rzemiosła - pozwalają Welterowi na uzyskanie takiego uogólnienia, które, nie tracąc niepowtarzalnych cech jednostkowych ów model charakteryzujących, daje mu wymiar
LECH GRABOWSKI, MIECZYSŁAW WELTER, RZEŹBA, OPINOGÓRA 2009, S. NLB.
ponadindywidualny". Twórczość Mieczysława Weltera to przede wszystkim rzeźba monumentalna. Jest autorem bliskim wielu ludziom, choć być może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tożsamości autora (jest to los wspólny rzeźbiarzom - autorom pomników). Wyrzeźbił między innymi - popularny w Szczecinie, świetny formalnie, a zarazem uroczy i niewielki skalą - posąg Króla Maciusia I. Stworzył również liczne rzeźby postaci historycznych, takich jak Jan Kochanowski, Fryderyk Chopin czy Maria Konopnicka. W swojej rzeźbiarskiej twórczości upamiętniał również ofiary II wojny światowej (m.in. Pomnik Męczeństwa w obozie koncentracyjnym w Sobiborze). Znakiem rozpoznawczym figuralnej rzeźby Mieczysława Weltera jest zwarta i oszczędna bryła.
Artysta jest również autorem licznych portretów w terakocie, materiale używanym przez starożytnych rzeźbiarzy etruskich (będących artystycznymi patronami Weltera). Wśród tych głów znajduje się prezentowany portret Jerzego Waldorffa. Uderza w nim mistrzowskie wyczucie formy, które pozwoliło uchwycić indywidualne cechy tego wybitnego człowieka kultury. Nie ma tu ani słodyczy, ani przesadnego weryzmu.
Mieczysław Welter odbył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (1948-53) oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uczył się u profesora Mariana Wnuka (1953-56). Dużo podróżował w celu pogłębienia studiów artystycznych. Odwiedził zarówno kraje europejskie, jak i bardziej egzotyczne: Meksyk, Koreę, Mongolię i Chiny. Jest laureatem licznych nagród i zdobywcą wielu wyróżnień za swoją działalność artystyczną na konkursach w kraju i zagranicą. Wśród nich znalazły się: Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki za rzeźbę "Stefan Batory" (1965), Srebrny Medal i Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki (1967), I II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Pomnik Mikołaja Kopernika (Frombork, 1972), Grand Prix International d'Art Contemporain (Monte Carlo, 1979), Grand Prix na I Międzynarodowym Triennale Rzeźby Portretowej (Sopot, 1987). W 2009 roku został odznaczony medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

absolwent Liceum Sztuk Plastycznych. Studia w PWSSP w Poznaniu na wydziale rzeźby; dalsze studia i dyplom na wydziale ASP w Warszawie. Od 1956 roku brał udział w wystawach ogólnopolskich i za granicą. W 1960 uzyskał stypendium MKIS we Włoszech. Odbył podróże artystyczne po Europie, Meksyku, Korei, Mongolii i Chinach. Od roku 1960 organizował wystawy indywidualne: w Warszawie (Zachęta), Szczecinie, Wrocławiu, Sopocie, Krakowie, Lublinie, Opolu, Poznaniu, Gdańsku, Moskwie i Tbilisi.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.