POCHODZENIE:
- kolekcja sztuki nieprofesjonalnej, Polska

Szczepan Mucha urodził się w 1908 roku w ubogiej chłopskiej rodzinie. Wywieziony w czasie drugiej wojny do Niemiec tuż po niej powrócił do kraju by prowadzić odziedziczone po rodzicach gospodarstwo rolne we wsi Szale. Trudnił się także ciesielstwem i wykonywał pracę drwala. W latach 60. zaczął tworzyć drewniane przedmioty codziennego użytku, jak także dekoracyjne sztachety wykorzystane w ogrodzeniu jego parceli. W latach 70. o działalności artystycznej Muchy dowiedziała się Zofia Neymanowa, dyrektor Muzeum w Sieradzu. Przyczyniła się ona do zwiększenia zainteresowania pracami rzeźbiarza, co zaowocowało licznymi zaproszeniami do udziału w wystawach i konkursach. W latach 1987-1991 zagroda Szczepana Muchy została przeniesiona i wiernie zrekonstruowana na terenie Sieradzkiego Parku Etnograficznego, gdzie wyeksponowane zostało wartościowe ze względów formalnych wspomniane już ogrodzenie, jak także i inne rzeźby figuralne twórcy o tematyce religijnej czy ludowej.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

8781
Szczepan MUCHA (1908 - 1983)

Głowa jelenia , 1975

drewno, 26 x 14 x 16 cm
sygnowany monogramem, datowany i opisany na odwrociu: ' MW | 1975 | SM'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- kolekcja sztuki nieprofesjonalnej, Polska

Szczepan Mucha urodził się w 1908 roku w ubogiej chłopskiej rodzinie. Wywieziony w czasie drugiej wojny do Niemiec tuż po niej powrócił do kraju by prowadzić odziedziczone po rodzicach gospodarstwo rolne we wsi Szale. Trudnił się także ciesielstwem i wykonywał pracę drwala. W latach 60. zaczął tworzyć drewniane przedmioty codziennego użytku, jak także dekoracyjne sztachety wykorzystane w ogrodzeniu jego parceli. W latach 70. o działalności artystycznej Muchy dowiedziała się Zofia Neymanowa, dyrektor Muzeum w Sieradzu. Przyczyniła się ona do zwiększenia zainteresowania pracami rzeźbiarza, co zaowocowało licznymi zaproszeniami do udziału w wystawach i konkursach. W latach 1987-1991 zagroda Szczepana Muchy została przeniesiona i wiernie zrekonstruowana na terenie Sieradzkiego Parku Etnograficznego, gdzie wyeksponowane zostało wartościowe ze względów formalnych wspomniane już ogrodzenie, jak także i inne rzeźby figuralne twórcy o tematyce religijnej czy ludowej.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.