12
Franciszek ŻMURKO (1859-1910)

GŁOWA DZIEWCZYNY

olej, tektura
20,9 x 15,7 cm
sygn. l.d.: F Żmurko
Na odwrocie częściowo zamalowana i naddarta nalepka wiedeńskiego składu przyborów malarskich, na której znajdują się przypuszczalnie notatki ramiarskie.
Ponadto wzdłuż lewej krawędzi numer (kredką): A R11-58979 powtórzony również kilkakrotnie na ramie.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji