12
Franciszek ŻMURKO (1859-1910)

GŁOWA DZIEWCZYNY

olej, tektura
20,9 x 15,7 cm
sygn. l.d.: F Żmurko
Na odwrocie częściowo zamalowana i naddarta nalepka wiedeńskiego składu przyborów malarskich, na której znajdują się przypuszczalnie notatki ramiarskie.
Ponadto wzdłuż lewej krawędzi numer (kredką): A R11-58979 powtórzony również kilkakrotnie na ramie.

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuki Dawnej

18.10.2020

19:00

Sprzedane 24 000 zł (28 320 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 13 000 zł
Estymacja: 15 000 - 25 000 zł