Rzeźbiarka, malarka, śpiewaczka. Studiowała rzeźbę w Paryżu u E. Bourdelle'a, w Rzymie u A. Madeyskiego, we Florencji u Trena-Coste. Swój świat artystyczny doskonaliła w Belgii i Finlandii. W Mediolanie uczyła się śpiewu. Przed wojną członek ugrupowania artystycznego BLOK, Grupy Akwarelistów, Związku Zawodowego Artystów Rzeźbiarzy, Polskiego Towarzystwa Artystycznego, inicjatorka i współzałożycielka Komitetu Przyjaciół Sztuki Polskiej, Brała czynny udział w pracach organizacyjnych i społecznych, m.in. w organizowaniu imprez artystycznych w których sama występowała śpiewając pieśni. Wystawiała regularnie od 1927 r.

223
Teodora DĄBROWSKA (1891 Warszawa - 1973)

GŁOWA

Drewno barwione; wys. 33
Sygnowana: Teodora Dąbrowska
Stan zachowania: pęknięcie


*opłata droit de suite

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Rzeźbiarka, malarka, śpiewaczka. Studiowała rzeźbę w Paryżu u E. Bourdelle'a, w Rzymie u A. Madeyskiego, we Florencji u Trena-Coste. Swój świat artystyczny doskonaliła w Belgii i Finlandii. W Mediolanie uczyła się śpiewu. Przed wojną członek ugrupowania artystycznego BLOK, Grupy Akwarelistów, Związku Zawodowego Artystów Rzeźbiarzy, Polskiego Towarzystwa Artystycznego, inicjatorka i współzałożycielka Komitetu Przyjaciół Sztuki Polskiej, Brała czynny udział w pracach organizacyjnych i społecznych, m.in. w organizowaniu imprez artystycznych w których sama występowała śpiewając pieśni. Wystawiała regularnie od 1927 r.