OPINIE:
autentyczność pracy skonsultowana z Fundacją Nowosielskich w Krakowie

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

013
Jerzy NOWOSIELSKI (1923 Kraków - 2011 Kraków)

Głowa, 1991

tusz/papier, 49,5 x 40 cm (arkusz)
sygnowany i datowany wzdłuż lewej krawędzi: 'JERZY NOWOSIELSKI 1991'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Prace na Papierze

14.09.2021

19:00

Sprzedane 16 000 zł (20 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 10 000 - 20 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

OPINIE:
autentyczność pracy skonsultowana z Fundacją Nowosielskich w Krakowie

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.