STAN ZACHOWANIA:
wszystkie prace oprawione

LITERATURA:
- Maria Zientara, Ocaleni z Holokaustu. Jonasz Stern, Erna Rosenstein, Artur Nacht-Samborski, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2012, ss.: 27, 29, 30, 33, 35-40, 45-46
- Jonasz Stern (1904-1988). Powrót do Lwowa. Krajobraz milczenia, katalog wystawy, Muzeum Narodowe we Lwowie, wystawa zorganizowana przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie, 2008
- Jonasz Stern 1904-1988, Galeria "Baszta Czarownic" BWA, Słupsk 1998, poz. 3 w wykazie prac (il.)
- Żydzi - polscy. Czerwiec - sierpień 1989, Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 1989, poz. kat. 1164 i 1165, s. 84 (il.)
- Jonasz Stern. Wystawa jubileuszowa styczeń-luty 1985, Kraków 1985, s. 19

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

1335
Jonasz STERN (1904-1988)

Getto lwowskie, 1945-1956

linoryt/papier, 8 grafik:
28 x 38 cm
2 grafiki:
38 x 48 cm

1) Wywózka dzieci, 1947 r., 23 x 31 cm (w świetle passe-partout), tytuł autorski i datowanie ołówkiem l.śr.: '"Wywózka dzieci" 1947 r.'
2 )Wysiedlenie II, 1946 r., 32 x 22 cm (w świetle passe-partout), tytuł autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '"Wysiedlenie" II 1946', p.d.: 'Jonasz Stern''
3) Getto lwowskie, 1945 r., 23,5 x 33 cm (w świetle passe-partout), tytuł autorski i datowanie ołówkiem l.śr.: '"Getto lwowskie" 1945 r.', p.d.: 'Stern Jonasz'
4) Brama getta II, 1948 r., 26,5 x 21 cm (w świetle passe-partout), tytuł autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '"Brama getta" II 1948 r.'
5) Wysiedlenie I, 1946 r., 33 x 22 cm (w świetle passe-partout), tytuł autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '"Wysiedlenie" I 1946 r.', p.d.: 'Stern Jonasz'
6) Brama do getta I, 1948 r., 32,5 x 23 cm (w świetle passe-partout), tytuł autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '"Brama do getta" 1948 r.', p.d.: 'Stern Jonasz'
7) Uwięziona, 1949 r., 13,5 x 11,5 cm (w świetle passe-partout), tytuł autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '"Uwięziona" 1949 r.', p.d.: 'Stern'
8) Mieszkańcy getta”, 1954 r., 25 x 21,5 cm (w świetle passe-partout), tytuł autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '"Mieszkańcy getta" 1954 r.', p.d.: 'Stern Jonasz'
9) Wysiedlenie III, 1946 r., 40 x 31 cm (w świetle passe-partout), tytuł autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '"Wysiedlenie" III 1946 r.', p.d.: 'Stern Jonasz'
10) Kryjówka w getcie, 1945 r., 36,5 x 25 cm (w świetle passe-partout), tytuł autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '"Kryjówka w getcie" 1945', p.d.: 'Stern Jonasz'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Judaika - aukcja online

12.04.2021

16:00

Sprzedane 4 500 zł (5 625 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 5 000 - 8 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

STAN ZACHOWANIA:
wszystkie prace oprawione

LITERATURA:
- Maria Zientara, Ocaleni z Holokaustu. Jonasz Stern, Erna Rosenstein, Artur Nacht-Samborski, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2012, ss.: 27, 29, 30, 33, 35-40, 45-46
- Jonasz Stern (1904-1988). Powrót do Lwowa. Krajobraz milczenia, katalog wystawy, Muzeum Narodowe we Lwowie, wystawa zorganizowana przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie, 2008
- Jonasz Stern 1904-1988, Galeria "Baszta Czarownic" BWA, Słupsk 1998, poz. 3 w wykazie prac (il.)
- Żydzi - polscy. Czerwiec - sierpień 1989, Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 1989, poz. kat. 1164 i 1165, s. 84 (il.)
- Jonasz Stern. Wystawa jubileuszowa styczeń-luty 1985, Kraków 1985, s. 19

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.