WYSTAWIANY:
Bolesław Biegas 1877-1954, Muzeum Mazowieckie w Płocku, 2014
Wystawa obrazów sferycznych, atelier artysty przy Rue Jean Ferrandi 3 bis, Paryż, 14 czerwca - 17 lipca 1949

LITERATURA:
Bolesław Biegas 1877-1954, katalog wystawy, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock 2014, s. 14 (tam reprodukowane zdjęcie z wystawy Biegasa)
Xavier Deryng, Bolesław Biegas, Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie, Biblioteka Polska w Paryżu, 2011, s. 146 (tam reprodukowane zdjęcie z wystawy Biegasa)
"The New York Herald Tribune" 1949 (16 czerwca; tam reprodukowane zdjęcie z wystawy Biegasa)
Bolesław Biegas w swojej paryskiej pracowni podczas ostatniej wystawy w 1949 roku, fotografia, Spuścizna Bolesława Biegasa, Biblioteka Polska w Paryżu, THL.BPP.Phot.Bieg.62

Jeden z najwybitniejszych modernistycznych rzeźbiarzy polskich. Studiował rzeźbę w latach 1896-1901 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem A. Dauna i K. Laszczki. W 1901 r. został wydalony z uczelni za rzeźby "Księga życia", które otaczała atmosfera skandalu. Dzięki stypendium warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wyjechał do Paryża, gdzie - z przerwami na wyjazdy do kraju - pozostał do końca życia. Wystawiał w Wiedniu - był członkiem tamtejszej Secesji - Petersburgu (1903 r.), Kijowie, a także Rzymie i Amsterdamie. Pod wpływem filozofii Stanisława Przybyszewskiego tworzył alegoryczno - symboliczne rzeźby i obrazy - zaczął malować pod wpływem Stanisława Wyspiańskiego ok. 1900 r. - o tematyce oddającej dramat ludzkiej egzystencji. Tworzył sceny fantastyczne, popiersia i akty.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

15
Bolesław BIEGAS (Koziczyn 1877 - Paryż 1954)

Generał Michel Joseph Maunoury, z cyklu "Wielcy ludzie", 1945-1946

olej/sklejka, 72 x 56 cm
sygnowany p.d.: 'B.Biegas'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

École de Paris

06.05.2021

19:00

Sprzedane 220 000 zł (275 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 280 000 - 380 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

WYSTAWIANY:
Bolesław Biegas 1877-1954, Muzeum Mazowieckie w Płocku, 2014
Wystawa obrazów sferycznych, atelier artysty przy Rue Jean Ferrandi 3 bis, Paryż, 14 czerwca - 17 lipca 1949

LITERATURA:
Bolesław Biegas 1877-1954, katalog wystawy, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock 2014, s. 14 (tam reprodukowane zdjęcie z wystawy Biegasa)
Xavier Deryng, Bolesław Biegas, Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie, Biblioteka Polska w Paryżu, 2011, s. 146 (tam reprodukowane zdjęcie z wystawy Biegasa)
"The New York Herald Tribune" 1949 (16 czerwca; tam reprodukowane zdjęcie z wystawy Biegasa)
Bolesław Biegas w swojej paryskiej pracowni podczas ostatniej wystawy w 1949 roku, fotografia, Spuścizna Bolesława Biegasa, Biblioteka Polska w Paryżu, THL.BPP.Phot.Bieg.62

Jeden z najwybitniejszych modernistycznych rzeźbiarzy polskich. Studiował rzeźbę w latach 1896-1901 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem A. Dauna i K. Laszczki. W 1901 r. został wydalony z uczelni za rzeźby "Księga życia", które otaczała atmosfera skandalu. Dzięki stypendium warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wyjechał do Paryża, gdzie - z przerwami na wyjazdy do kraju - pozostał do końca życia. Wystawiał w Wiedniu - był członkiem tamtejszej Secesji - Petersburgu (1903 r.), Kijowie, a także Rzymie i Amsterdamie. Pod wpływem filozofii Stanisława Przybyszewskiego tworzył alegoryczno - symboliczne rzeźby i obrazy - zaczął malować pod wpływem Stanisława Wyspiańskiego ok. 1900 r. - o tematyce oddającej dramat ludzkiej egzystencji. Tworzył sceny fantastyczne, popiersia i akty.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.