Pochodzenie:
– 1894 – własność Adama Łempickiego, zięcia Michałowskiego w Krzysztoforzycach;
– 1813 – w zbiorach Róży z Łempickich Michałowskiej, wnuczki artysty;
– 1932 – własność Józefa Kuczyńskiego w Krakowie;
– później w kolekcji prywatnej.

Do obrazu dołączona jest opinia Adama Konopackiego z dn. 24 kwietnia 1994 roku.

Portretowany, Ignaz von Legeditsch (1791-1866), generał cesarsko-królewskiej kawalerii w latach 1841-1848 dowodził brygadą, która stacjonowała w Tarnowie, Rzeszowie i Jaśle. Dzielny żołnierz, miał opinię dowódcy o wysokim poczuciu sprawiedliwości, cieszącego się szacunkiem ludności cywilnej. Michałowski znał generała prawdopodobnie już od połowy lat czterdziestych. A pełniąc w latach 1848-1852 funkcję prezesa rady Administracyjnej Krakowa, mógł dzięki życzliwości generała pomagać osobom zagrożonym aresztowaniem za działalność polityczną.
(patrz: N... N...[Celina Michałowska], Piotr Michałowski. Rys życia, zawód artystyczny, działalność w życiu publicznym, Kraków 19110, s. 79)

I jeszcze uwaga techniczna: obraz namalowany jest na płótnie użytym już poprzednio, pod konnym portretem generała znajduje się inny portret męski. Była to częsta praktyka artysty, który dwu, a nawet trzykrotne używał tych samych płócien, a fragmenty zamalowanych kompozycji były często widoczne nawet gołym okiem.

Obraz wymieniony, opisany, reprodukowany:
– J. Bołoz-Antoniewicz, Katalog wystawy sztuki polskiej od roku 1764-1886, Lwów 1894, nr kat. 761;
– J. Mycielski, Sto lat dziejów malarstwa w Polsce 1760-1860. Z okazyi Wystawy retrospektywnej malarstwa polskiego we Lwowie 1894 r., Kraków 1897, s. 378;
– Katalog Illustrowany wystawy „Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej“ w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków lipiec 1913, nr kat. 79;
– M. Sterling, Piotr Michałowski 1800-1855, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska“, Warszawa 1932, s. 84;
– „Głos Plastyków“ 1934, nr 9-12, il. na s. 113;
– J. Sienkiewicz (współpraca J. Zanoziński, J. Michałowski), Piotr Michałowski, Warszawa 1959, s. 61, nr kat. 37, il. 37;
– J.K. Ostrowski, Piotr Michałowski, KAW, Warszawa 1985, s. 98, 100;
– Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, [Michałowski Piotr; autor hasła: J.K. Ostrowski], t. 5; Warszawa 1993, s. 517;
– Piotr Michałowski 1800-1855. Wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin, (katalog opracowali A. Zeńczak, B. Studziżba, artykuły wstępne M. K. Ostrowski, J. Szpor), Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2000, Aneks: obrazy nie wystawione; s. 212, nr kat. XVI, il.

20
Piotr MICHAŁOWSKI (Kraków 1800 - Krzyżtoporzyce k. Krakowa 1855)

GENERAŁ LEGEDITSCH NA KONIU, 1848-1850

olej, płótno
53 x 44 cm
na odwr. – częściowo zachowane – nalepki na krośnie: papier naklejony na płótnie; napis odręczny atramentem: Wyst. Retrosp. Komitet Krakowski | Dekl. l. 48 Nr 366. | Piotr Michałowski | „Jenerał austriacki na białym [przekreślone] Legeditsch | na białym koniu... [dalej napis zniszczony];
– nalepka wystawy w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Krakowie w roku 1913 [druk, atrament]: /../ WO /.../ YCH W KRAKOWIE W | 1913 1941 | Autor Michałowski Piotr | Dzieło p.t. Portret generała Lege/.../ komenderu | jącego w Krakowie

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Pochodzenie:
– 1894 – własność Adama Łempickiego, zięcia Michałowskiego w Krzysztoforzycach;
– 1813 – w zbiorach Róży z Łempickich Michałowskiej, wnuczki artysty;
– 1932 – własność Józefa Kuczyńskiego w Krakowie;
– później w kolekcji prywatnej.

Do obrazu dołączona jest opinia Adama Konopackiego z dn. 24 kwietnia 1994 roku.

Portretowany, Ignaz von Legeditsch (1791-1866), generał cesarsko-królewskiej kawalerii w latach 1841-1848 dowodził brygadą, która stacjonowała w Tarnowie, Rzeszowie i Jaśle. Dzielny żołnierz, miał opinię dowódcy o wysokim poczuciu sprawiedliwości, cieszącego się szacunkiem ludności cywilnej. Michałowski znał generała prawdopodobnie już od połowy lat czterdziestych. A pełniąc w latach 1848-1852 funkcję prezesa rady Administracyjnej Krakowa, mógł dzięki życzliwości generała pomagać osobom zagrożonym aresztowaniem za działalność polityczną.
(patrz: N... N...[Celina Michałowska], Piotr Michałowski. Rys życia, zawód artystyczny, działalność w życiu publicznym, Kraków 19110, s. 79)

I jeszcze uwaga techniczna: obraz namalowany jest na płótnie użytym już poprzednio, pod konnym portretem generała znajduje się inny portret męski. Była to częsta praktyka artysty, który dwu, a nawet trzykrotne używał tych samych płócien, a fragmenty zamalowanych kompozycji były często widoczne nawet gołym okiem.

Obraz wymieniony, opisany, reprodukowany:
– J. Bołoz-Antoniewicz, Katalog wystawy sztuki polskiej od roku 1764-1886, Lwów 1894, nr kat. 761;
– J. Mycielski, Sto lat dziejów malarstwa w Polsce 1760-1860. Z okazyi Wystawy retrospektywnej malarstwa polskiego we Lwowie 1894 r., Kraków 1897, s. 378;
– Katalog Illustrowany wystawy „Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej“ w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków lipiec 1913, nr kat. 79;
– M. Sterling, Piotr Michałowski 1800-1855, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska“, Warszawa 1932, s. 84;
– „Głos Plastyków“ 1934, nr 9-12, il. na s. 113;
– J. Sienkiewicz (współpraca J. Zanoziński, J. Michałowski), Piotr Michałowski, Warszawa 1959, s. 61, nr kat. 37, il. 37;
– J.K. Ostrowski, Piotr Michałowski, KAW, Warszawa 1985, s. 98, 100;
– Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, [Michałowski Piotr; autor hasła: J.K. Ostrowski], t. 5; Warszawa 1993, s. 517;
– Piotr Michałowski 1800-1855. Wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin, (katalog opracowali A. Zeńczak, B. Studziżba, artykuły wstępne M. K. Ostrowski, J. Szpor), Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2000, Aneks: obrazy nie wystawione; s. 212, nr kat. XVI, il.