W 1837 r. Salzmann, kupiec winny z Gdańska, przekazał na rzecz Zakładu Wychowawczego Wadzek (Wadzeck Anstaldt) w Berlinie cały swój majątek z zachowaniem skromnej renty. Była to w jego zamyśle ofiara dziękczynna dla korony pruskiej za wyzwolenie Gdańska.

025
GDAŃSK.

Medal brązowy wybity w 1844 r. jako wyraz dziękczynienia za zbawienie Ojczyzny i Gdańska od narzuconej przez Napoleona władzy; Av. napis: Wadzeck Anstalt / Salzmanns / Zoeglinge; Rv. napis: Dankopfer / für Danzigs und des / Vaterlandes Errettung aus der / Zwingherrschaft; st. bdb.; średnica: 30 mm;

Zobacz katalog

Wu-eL

XXVII Aukcja - Paderewski, Piłsudski, Legiony

28.03.2020

11:00

Sprzedane 460 zł (506 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 180 zł

W 1837 r. Salzmann, kupiec winny z Gdańska, przekazał na rzecz Zakładu Wychowawczego Wadzek (Wadzeck Anstaldt) w Berlinie cały swój majątek z zachowaniem skromnej renty. Była to w jego zamyśle ofiara dziękczynna dla korony pruskiej za wyzwolenie Gdańska.