Zajmuje się fotografią, video, kurator, autor tekstów. Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim.
Fotografuje od końca lat 60. Od 1970 roku współpracował z Henrykiem Gajewskim i Andrzejem Jórczakiem w ramach Galerii Remont i działał w środowisku artystycznym skupionym wokół galerii. Współpracował również z białostocką Galerią Znak Janusza Szczuckiego. Od 1975 roku członek ZPAF. W drugiej połowie lat 70. i w latach 80. zrealizował dwa duże cykle Zabawy dziecięce i Przechodzień (dokumentacja graffiti politycznych). Od początku lat 90. pracował w Małej Galerii ZPAF-CSW. Jego twórczość rozwijała się w dwóch kierunkach – metaforycznym (Parabolae, Musica Muta) i parapublicystycznym (Opowieści lewantyńskie, Barwy walki).

Ważniejsze wystawy indywidualne:
"Imperfectum/Mur", Galeria Remont w Warszawie (1974), "Pejzaże i notatki", Galeria Znak, Białystok, "Przechodzień", Mała Galeria PSP-ZPAF, Warszawa (1981), "Parabole", Galeria FF, Łódź (1996), "Zcas Ujawniony" CSW – Zamek Ujazdowski, Warszawa, "Obrazy ujawnione", Galeria Art.-on Warszawa (2010), Podwójne ujęcia/Double Takes, Galeria 2b+r, Warszawa,(2012), Jak hartowała się stal, Galeria 5x5, Lwów (2012), Imperfecta & Trivia, PWSFTviT w Łodzi, Łodzi (2012), As Seen on TV Galeria FF Łódź 2014.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

146
Krzysztof P. WOJCIECHOWSKI (ur. 1947, Warszawa)

Garden City nr 4, 1972/2015

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 32,5 x 23,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany ołówkiem na odwrociu: 'Krzysztof Wojciechowski'
opisany ołówkiem na odwrociu: 'KRZYSZTOF P. WOJCIECHOWSKI | .... IV 4 1972 | ODBITKA XII 2015 | PAPIER FOMABROM VARIANT | PIERWSZA ODBITKA Z NEGATYWU'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna

02.04.2020

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 3 500 - 4 500 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Zajmuje się fotografią, video, kurator, autor tekstów. Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim.
Fotografuje od końca lat 60. Od 1970 roku współpracował z Henrykiem Gajewskim i Andrzejem Jórczakiem w ramach Galerii Remont i działał w środowisku artystycznym skupionym wokół galerii. Współpracował również z białostocką Galerią Znak Janusza Szczuckiego. Od 1975 roku członek ZPAF. W drugiej połowie lat 70. i w latach 80. zrealizował dwa duże cykle Zabawy dziecięce i Przechodzień (dokumentacja graffiti politycznych). Od początku lat 90. pracował w Małej Galerii ZPAF-CSW. Jego twórczość rozwijała się w dwóch kierunkach – metaforycznym (Parabolae, Musica Muta) i parapublicystycznym (Opowieści lewantyńskie, Barwy walki).

Ważniejsze wystawy indywidualne:
"Imperfectum/Mur", Galeria Remont w Warszawie (1974), "Pejzaże i notatki", Galeria Znak, Białystok, "Przechodzień", Mała Galeria PSP-ZPAF, Warszawa (1981), "Parabole", Galeria FF, Łódź (1996), "Zcas Ujawniony" CSW – Zamek Ujazdowski, Warszawa, "Obrazy ujawnione", Galeria Art.-on Warszawa (2010), Podwójne ujęcia/Double Takes, Galeria 2b+r, Warszawa,(2012), Jak hartowała się stal, Galeria 5x5, Lwów (2012), Imperfecta & Trivia, PWSFTviT w Łodzi, Łodzi (2012), As Seen on TV Galeria FF Łódź 2014.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.