PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

29
Zbigniew Maciej DOWGIAŁŁO (ur. 1961)

"Fruwający Picasso w trakcie latania", 1986-1995

akryl/płótno, 150 x 180 cm
sygnowany i datowany p.d.: '1986-95 Z. Dowgiałło'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘Fruwający-Picasso | w trakcie | latania | Z. Dowgiałło | 1986-95’

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Dekada buntu. Polska sztuka lat 80.

08.04.2021

19:00

Sprzedane 7 000 zł (8 750 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 8 000 - 12 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.