Kolejne egzemplarze z tej serii będą literami po cyfrze 1alfa, 1beta.
Każdy kolejny egzemplarz z nakładu, według założenia autorskiego będzie różnił się od poprzedniego szczegółami i odcieniami. Według autorskiego założenia każdy następny fotogram nakładu będzie różnił się szczegółami i odcieniami.

317
Barbara MoRgan KONOPKA (ur. 1965 r. Szczecin)

Fotogram cyfrowy z cyklu malaVida, 2007 1alfa

Dziękujemy za dary i za wszystko ...I prowad¼ nas jasną ścieżką wśród przepaści... i Qziora też.
fotografia barwna, dibond, plexi,
125 x 170 cm;
sygn., dat. i opisana na odwrocie;
egzemplarz autorski, nakład: 1/5

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Kolejne egzemplarze z tej serii będą literami po cyfrze 1alfa, 1beta.
Każdy kolejny egzemplarz z nakładu, według założenia autorskiego będzie różnił się od poprzedniego szczegółami i odcieniami. Według autorskiego założenia każdy następny fotogram nakładu będzie różnił się szczegółami i odcieniami.