„Droga artystyczna Schlabsa to nieustanne poszukiwanie własnego języka wypowiedzi twórczej. Artysta eksperymentuje z różnymi tworzywami, technikami i sposobami obrazowania, przy czym najbardziej interesujące prace powstały w latach 50”. ([w:] Patrycja Jastrzębska, Pasja tworzenia, „Sztuka.pl”, 2009, nr. 10, s. 25)

Fotograf, malarz, animator życia artystycznego. Sam o sobie mówił: „Artystą zostałem przez przypadek, już po studiach. W roku 1952 wraz z kolegami architektami kupiliśmy sobie aparaty fotograficzne. Od razu zapisałem się do Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.i zacząłem bardzo intensywnie zajmować się fotografią. W latach 1956 - 1960 tworzyłem kompozycje abstrakcyjne, które później pokazano w Nowym Jorku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na ważnej wystawie „The Sense of Abstraction in Contemporary Photography”. ([w:] Bronisław Schlabs, opr. W. Makowiecki, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2004, s. 8). W roku 1959 wspólnie ze Zdzisławem Beksińskim i Jerzym Lewczyńskim wziął udział w Pokazie Zamkniętym nazwanym później przez krytyka Alfreda Ligockiego „Antyfotografią”. Jego prace to połączenie fotografii i malarstwa, dzięki któremu otrzymujemy efekt grafiki.

42
Bronisław SCHLABS (1920 Poznań - 2009 Poznań)

FOTOGRAM 72/58, 1958 r.

odbitka żelatynowo-srebrowa/vintage print, 24 x 18 cm
na odwrocie stempel: FOTOGRAM 72/58 | Schlabs Bronisław | A-FIAP | PTF | dane adresowe

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„Droga artystyczna Schlabsa to nieustanne poszukiwanie własnego języka wypowiedzi twórczej. Artysta eksperymentuje z różnymi tworzywami, technikami i sposobami obrazowania, przy czym najbardziej interesujące prace powstały w latach 50”. ([w:] Patrycja Jastrzębska, Pasja tworzenia, „Sztuka.pl”, 2009, nr. 10, s. 25)

Fotograf, malarz, animator życia artystycznego. Sam o sobie mówił: „Artystą zostałem przez przypadek, już po studiach. W roku 1952 wraz z kolegami architektami kupiliśmy sobie aparaty fotograficzne. Od razu zapisałem się do Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.i zacząłem bardzo intensywnie zajmować się fotografią. W latach 1956 - 1960 tworzyłem kompozycje abstrakcyjne, które później pokazano w Nowym Jorku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na ważnej wystawie „The Sense of Abstraction in Contemporary Photography”. ([w:] Bronisław Schlabs, opr. W. Makowiecki, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2004, s. 8). W roku 1959 wspólnie ze Zdzisławem Beksińskim i Jerzym Lewczyńskim wziął udział w Pokazie Zamkniętym nazwanym później przez krytyka Alfreda Ligockiego „Antyfotografią”. Jego prace to połączenie fotografii i malarstwa, dzięki któremu otrzymujemy efekt grafiki.