69
FOTOGRAFIE ZE ZBIORÓW MIECZYSŁAWA PTAŚNIKA

1.T. Bieniewski, Otwarcie wystawy, trzeci z prawej Mieczysław Ptaśnik, 120 x 160 mm
2. Otwarcie wystawy "Ferdynand Ruszczyc", Muzeum Narodowe, Warszawa, 2.03.1964
3.Edmund Witecki, Otwarcie wystawy architektury w Muzeum Narodowym, Wrocław, IV 1962, po środku Kazimierz Michałowski, 110 x 170 mm
4. Sesja w Przemyślu, 1964, z prawej Mieczysław Ptaśnik, 90 x 140 mm
5. Leszek Dziedzic, Konferencja dyrektorów muzeów, Muzeum Archeologiczne, Kraków, 1968, z przodu Zdzisław Rajewski, 90 x 140 mm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji