Obiekt stanowi kopię miśnieńskiej figurki modelowanej w 1740 roku przez Kändlera. Kontakt Warszawy z Dreznem był za panowania króla Augusta II i Augusta III bardzo bliski. Bywająca na dworze saskim polska szlachta dostarczała modeli dla rzeźbiarzy z wytwórni porcelany w Miśni, z których najlepszy, Kändler, utrwalał najcharakterystyczniejsze cechy tych postaci w grupie „Polacy”. Najpiękniejszą kompozycją Kändlera jest grupa przedstawiająca „Polskie powitanie”, zwana Der polnische Handkuss, wykonana około 1740 roku. Figury „Polaków” były niegdyś chętnie w Polsce kupowane i przechowało się ich sporo w domach polskich. Model Kändlera powtarzany był w 2 połowie XIX w. przez różne europejskie wytwórnie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

7215
Figurka - "Polskie powitanie", XIX/XX w.

Rudolstadt - Volkstedt
porcelana, 16 x 20 cm
na spodzie pieczątka 'N' pod koroną - naśladownictwo znakowania wytwórni w Neapolu

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Obiekt stanowi kopię miśnieńskiej figurki modelowanej w 1740 roku przez Kändlera. Kontakt Warszawy z Dreznem był za panowania króla Augusta II i Augusta III bardzo bliski. Bywająca na dworze saskim polska szlachta dostarczała modeli dla rzeźbiarzy z wytwórni porcelany w Miśni, z których najlepszy, Kändler, utrwalał najcharakterystyczniejsze cechy tych postaci w grupie „Polacy”. Najpiękniejszą kompozycją Kändlera jest grupa przedstawiająca „Polskie powitanie”, zwana Der polnische Handkuss, wykonana około 1740 roku. Figury „Polaków” były niegdyś chętnie w Polsce kupowane i przechowało się ich sporo w domach polskich. Model Kändlera powtarzany był w 2 połowie XIX w. przez różne europejskie wytwórnie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.