POCHODZENIE:
- DESA Unicum, październik 2011
- kolekcja prywatna, Polska
WYSTAWIANY:
- Mistyczny świat Antoniego Michalaka, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, 2005
LITERATURA:
- Mistyczny świat Antoniego Michalaka. Katalog wystawy twórczości Antoniego Michalaka 1902-1975, oprac. Waldemar Odorowski, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2005, nr kat. 84, s. 156 (il.), 193

Antoni Michalak był studentem prof. Pruszkowskiego i czołowym współtwórcą Bractwa św. Łukasza. Od 1939 roku na stałe osiadł w Kazimierzu Dolnym. To właśnie to urokliwe miasteczko połączyło przyjaźnią Marię Kuncewiczową oraz wybitnego malarza. Michalak przywitał po wieloletniej tułacze autorkę „Cudzoziemki”, w jej pierwszej powojennej wizycie w Kazimierzu, co pisarka upamiętniła w „Kluczach”, a postać Michalaka z czasów „malarii” Pruszkowskiego sportretowała na kartach „Dwóch Księżyców” pod postacią Jeremiego. Odwrotna sytuacja dotyczyła podróży malarza do Stanów Zjednoczonych, kiedy to na zaproszenie Kuncewiczów, artysta w 1958 i 1964 odwiedził przyjaciół rezydujących za Oceanem. Wówczas spotkał się również z kompanami z Bractwa św. Łukasza – Eliaszem Kanarkiem i Bernardem Frydrysiakiem. Przez dłuższy czas Michalak, obok wizyty w Nowym Jorku i Chicago, przebywał u syna pisarki Witolda Kuncewicza, w jego posiadłości „Stare psiarnie” w Virginii. Prezentowany obraz ukazuje górzysty pejzaż, pośród którego skrywa się farma Hartword. Artysta ukazał fragment amerykańskiego pejzażu w charakterystycznym dla niego stylu „magicznego realizmu”. Czerwone zabudowania farmy, podobnie jak otaczający je krajobraz utrzymane są w łagodnej, pogodnej kolorystyce, zdominowanej przez ciepłe odcienie ochr, zieleni i zgaszonych błękitów. Opisywana kompozycja doskonale wpisuje się w dojrzałą stylistykę Antoniego Michalaka, kiedy to artysta posługując się miękką, syntetyczną formą z czułością upamiętniał wycinki rzeczywistości.

"Antoni Michalak uczeń Miłosza Kotarbińskiego, Konrada Krzyżanowskiego i Tadeusza Pruszkowskiego, członek i jeden z założycieli Bractwa Św. Łukasza, utworzonego w 1925 roku przez uczestników pierwszego malarskiego pleneru w Kazimierzu Dolnym. Ugrupowanie było wzorowane na średniowiecznych cechach malarskich. Jego celem było nie tylko zrzeszenie artystów wyznających podobny ideał artystyczny, ale przede wszystkim samopomoc materialna i organizacyjna. Po zawiązaniu bractwa Michalak otrzymał stypendium rządu francuskiego na roczny pobyt w Paryżu. W 1926 roku zwiedził Włochy i Austrię. Trzy lata później, w czasie powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, artysta został uhonorowany srebrnym medalem za całokształt twórczości. W 1933 roku zamieszkał we Lwowie. W tym czasie tworzył projekty witraży dla papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo.
Michalak uznawany za jednego z czołowych reprezentantów nurtu sztuki sakralnej w polskim malarstwie lat dwudziestych. i trzydziestych, znany jako autor wielkoformatowych przedstawień o tematyce religijnej i moralizatorskiej oraz portretów. Jego prace znajdują się w największych polskich zbiorach muzealnych (m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu) i w kolekcjach prywatnych."

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

39
Antoni MICHALAK (Kozłowo Szlacheckie 1899 - Kazimierz Dolny 1975)

Farma w Hartford, 1964 r.

olej/płótno, 51 x 60 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'ANTONI MICHALAK | HARTFORD 1964'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- DESA Unicum, październik 2011
- kolekcja prywatna, Polska
WYSTAWIANY:
- Mistyczny świat Antoniego Michalaka, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, 2005
LITERATURA:
- Mistyczny świat Antoniego Michalaka. Katalog wystawy twórczości Antoniego Michalaka 1902-1975, oprac. Waldemar Odorowski, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2005, nr kat. 84, s. 156 (il.), 193

Antoni Michalak był studentem prof. Pruszkowskiego i czołowym współtwórcą Bractwa św. Łukasza. Od 1939 roku na stałe osiadł w Kazimierzu Dolnym. To właśnie to urokliwe miasteczko połączyło przyjaźnią Marię Kuncewiczową oraz wybitnego malarza. Michalak przywitał po wieloletniej tułacze autorkę „Cudzoziemki”, w jej pierwszej powojennej wizycie w Kazimierzu, co pisarka upamiętniła w „Kluczach”, a postać Michalaka z czasów „malarii” Pruszkowskiego sportretowała na kartach „Dwóch Księżyców” pod postacią Jeremiego. Odwrotna sytuacja dotyczyła podróży malarza do Stanów Zjednoczonych, kiedy to na zaproszenie Kuncewiczów, artysta w 1958 i 1964 odwiedził przyjaciół rezydujących za Oceanem. Wówczas spotkał się również z kompanami z Bractwa św. Łukasza – Eliaszem Kanarkiem i Bernardem Frydrysiakiem. Przez dłuższy czas Michalak, obok wizyty w Nowym Jorku i Chicago, przebywał u syna pisarki Witolda Kuncewicza, w jego posiadłości „Stare psiarnie” w Virginii. Prezentowany obraz ukazuje górzysty pejzaż, pośród którego skrywa się farma Hartword. Artysta ukazał fragment amerykańskiego pejzażu w charakterystycznym dla niego stylu „magicznego realizmu”. Czerwone zabudowania farmy, podobnie jak otaczający je krajobraz utrzymane są w łagodnej, pogodnej kolorystyce, zdominowanej przez ciepłe odcienie ochr, zieleni i zgaszonych błękitów. Opisywana kompozycja doskonale wpisuje się w dojrzałą stylistykę Antoniego Michalaka, kiedy to artysta posługując się miękką, syntetyczną formą z czułością upamiętniał wycinki rzeczywistości.

"Antoni Michalak uczeń Miłosza Kotarbińskiego, Konrada Krzyżanowskiego i Tadeusza Pruszkowskiego, członek i jeden z założycieli Bractwa Św. Łukasza, utworzonego w 1925 roku przez uczestników pierwszego malarskiego pleneru w Kazimierzu Dolnym. Ugrupowanie było wzorowane na średniowiecznych cechach malarskich. Jego celem było nie tylko zrzeszenie artystów wyznających podobny ideał artystyczny, ale przede wszystkim samopomoc materialna i organizacyjna. Po zawiązaniu bractwa Michalak otrzymał stypendium rządu francuskiego na roczny pobyt w Paryżu. W 1926 roku zwiedził Włochy i Austrię. Trzy lata później, w czasie powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, artysta został uhonorowany srebrnym medalem za całokształt twórczości. W 1933 roku zamieszkał we Lwowie. W tym czasie tworzył projekty witraży dla papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo.
Michalak uznawany za jednego z czołowych reprezentantów nurtu sztuki sakralnej w polskim malarstwie lat dwudziestych. i trzydziestych, znany jako autor wielkoformatowych przedstawień o tematyce religijnej i moralizatorskiej oraz portretów. Jego prace znajdują się w największych polskich zbiorach muzealnych (m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu) i w kolekcjach prywatnych."

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.