Malarz, grafik, poeta i pisarz. Zajmował się malarstwem sztalugowym i ściennym oraz tworzył ilustracje do książek. Studiował na trzech uczelniach: Uniwersytecie we Lwowie, Budapeszcie oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracował jako wykładowca historii sztuki w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

091
Adam NIEMCZYC (1914 - 2009)

Eurydyka 7, 1961 r.

olej/drewno, 45 x 26,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'EURYDYKA - 7 | 1961 | ADAM NIEMCZYC | WARSZAWA'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarz, grafik, poeta i pisarz. Zajmował się malarstwem sztalugowym i ściennym oraz tworzył ilustracje do książek. Studiował na trzech uczelniach: Uniwersytecie we Lwowie, Budapeszcie oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracował jako wykładowca historii sztuki w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.