Zajmuje się fotografią, video, kurator, autor tekstów. Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim.
Fotografuje od końca lat 60. Od 1970 roku współpracował z Henrykiem Gajewskim i Andrzejem Jórczakiem w ramach Galerii Remont i działał w środowisku artystycznym skupionym wokół galerii. Współpracował również z białostocką Galerią Znak Janusza Szczuckiego. Od 1975 roku członek ZPAF. W drugiej połowie lat 70. i w latach 80. zrealizował dwa duże cykle Zabawy dziecięce i Przechodzień (dokumentacja graffiti politycznych). Od początku lat 90. pracował w Małej Galerii ZPAF-CSW. Jego twórczość rozwijała się w dwóch kierunkach – metaforycznym (Parabolae, Musica Muta) i parapublicystycznym (Opowieści lewantyńskie, Barwy walki).

Ważniejsze wystawy indywidualne:
"Imperfectum/Mur", Galeria Remont w Warszawie (1974), "Pejzaże i notatki", Galeria Znak, Białystok, "Przechodzień", Mała Galeria PSP-ZPAF, Warszawa (1981), "Parabole", Galeria FF, Łódź (1996), "Zcas Ujawniony" CSW – Zamek Ujazdowski, Warszawa, "Obrazy ujawnione", Galeria Art.-on Warszawa (2010), Podwójne ujęcia/Double Takes, Galeria 2b+r, Warszawa,(2012), Jak hartowała się stal, Galeria 5x5, Lwów (2012), Imperfecta & Trivia, PWSFTviT w Łodzi, Łodzi (2012), As Seen on TV Galeria FF Łódź 2014.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

147
Krzysztof P. WOJCIECHOWSKI (ur. 1947, Warszawa)

"Europa - synteza czy hybryda?", 2003

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 12,7 x 17,7 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'K.W. 2003'
opisany l.d.: 'Europa - synteza czy hybryda?'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Zajmuje się fotografią, video, kurator, autor tekstów. Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim.
Fotografuje od końca lat 60. Od 1970 roku współpracował z Henrykiem Gajewskim i Andrzejem Jórczakiem w ramach Galerii Remont i działał w środowisku artystycznym skupionym wokół galerii. Współpracował również z białostocką Galerią Znak Janusza Szczuckiego. Od 1975 roku członek ZPAF. W drugiej połowie lat 70. i w latach 80. zrealizował dwa duże cykle Zabawy dziecięce i Przechodzień (dokumentacja graffiti politycznych). Od początku lat 90. pracował w Małej Galerii ZPAF-CSW. Jego twórczość rozwijała się w dwóch kierunkach – metaforycznym (Parabolae, Musica Muta) i parapublicystycznym (Opowieści lewantyńskie, Barwy walki).

Ważniejsze wystawy indywidualne:
"Imperfectum/Mur", Galeria Remont w Warszawie (1974), "Pejzaże i notatki", Galeria Znak, Białystok, "Przechodzień", Mała Galeria PSP-ZPAF, Warszawa (1981), "Parabole", Galeria FF, Łódź (1996), "Zcas Ujawniony" CSW – Zamek Ujazdowski, Warszawa, "Obrazy ujawnione", Galeria Art.-on Warszawa (2010), Podwójne ujęcia/Double Takes, Galeria 2b+r, Warszawa,(2012), Jak hartowała się stal, Galeria 5x5, Lwów (2012), Imperfecta & Trivia, PWSFTviT w Łodzi, Łodzi (2012), As Seen on TV Galeria FF Łódź 2014.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.