Jest malarzem i grafikiem samoukiem. Zdobył wysoką pozycję jako grafik, pracujący głównie w technikach linorytu i autocynkografii. Jest autorem fantastycznych kompozycji o bogatym, ornamentalnym opracowaniu, obrazujących w zamyśle autora kosmiczne piękno i ład świata. Wielokrotnie wystawiał w kraju i za granicą, zdobywając liczne nagrody. Jego twórczość jest reprezentowana w czołowych zbiorach muzealnych.

281
Henryk PŁÓCIENNIK (1933 - 2020)

ERO VII, 2008

Linoryt, monotypia barwna; 47 x 34 cm (w świetle p-p)
Sygnowany ołówkiem pod ryciną: "Ero VII, 1/1. linoryt + monotypia 2008. (A.P.) Henryk Płóciennik


* opłata droit de suite

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Jest malarzem i grafikiem samoukiem. Zdobył wysoką pozycję jako grafik, pracujący głównie w technikach linorytu i autocynkografii. Jest autorem fantastycznych kompozycji o bogatym, ornamentalnym opracowaniu, obrazujących w zamyśle autora kosmiczne piękno i ład świata. Wielokrotnie wystawiał w kraju i za granicą, zdobywając liczne nagrody. Jego twórczość jest reprezentowana w czołowych zbiorach muzealnych.