Ernst Matthias von Koller (1797 - 1883) pruski polityk, od 1847 r. Dyrektor Generalny Rady Pomorza (Generallandschaftsdirektor von Pommern). Pochodził z pomorskiej rodziny szlacheckiej. Podczas wojen napoleońskich służył w 2 Pułku Huzarów. 1915-16 studiował prawo w Berlinie. W 1819 r. został praktykantem sądowym w szczecinie. W 1820 r. odziedziczył dobra Jansenitz. 1833-1837 był landratem okręgu Randow. W 1838 kupił majątek Kantreck (obecnie Łoźnica), potem też majątki Karow, Reckow, Moratz i Görke.

41
MALARZ niemiecki

ERNST VON KÖLLER, 1830

Olej, płótno dublowane; 41 x 33 cm
Na odwrocie napis: Ernst Mathias von Köller / gebr. 30 Novembr 1797 / gemalt in August 1830 / durch Rrard.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Ernst Matthias von Koller (1797 - 1883) pruski polityk, od 1847 r. Dyrektor Generalny Rady Pomorza (Generallandschaftsdirektor von Pommern). Pochodził z pomorskiej rodziny szlacheckiej. Podczas wojen napoleońskich służył w 2 Pułku Huzarów. 1915-16 studiował prawo w Berlinie. W 1819 r. został praktykantem sądowym w szczecinie. W 1820 r. odziedziczył dobra Jansenitz. 1833-1837 był landratem okręgu Randow. W 1838 kupił majątek Kantreck (obecnie Łoźnica), potem też majątki Karow, Reckow, Moratz i Görke.