Proweniencja:
kolekcja prywatna, Wiedeń

Literatura:
Michler, Ralf; Löpsinger, Lutz W.; s. 1117.

43
Salvador DALI (1904-1989)

Era atomowa, z cyklu: Historia Don Kichota z La Manchy

litografia barwna, papier; 58 x 46 cm (kompozycja); 71,6 x 51,5 cm w św. p-p. (arkusz);
sygn. p. d.: Dali
oznaczenie edycji l. d.: 18/300;
sygn. i dat. z płyty l. d. (w kompozycji): 1957 Dali;
na odwrocie kartki z informacjami o pracy w języku niemieckim

Zobacz katalog

Polski Dom Aukcyjny

XIX Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej

26.11.2020

19:30

Sprzedane 8 000 zł (9 840 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 8 000 - 12 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Wiedeń

Literatura:
Michler, Ralf; Löpsinger, Lutz W.; s. 1117.